Utveckling av tillsynen över social- och hälsovården inom välfärdsområdena (HVA-projektet)

Ansvaret för organiseringen av social- och hälsovården överförs från kommunerna till välfärdsområdena 1.1.2023. Välfärdsområdena ansvarar i första hand för tillsynen över och styrningen av både de egna tjänsterna och tjänsterna de köper. Egenkontrollen kommer att ha en central roll i tillsynen över ordnandet och produktionen av tjänster.

Tillsynen över social- och hälsovården är en helhet som består av tjänsteanordnarens och -producentens egenkontroll och tillsynsmyndighetens tillsyn. Regionförvaltningsverken och Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Valvira, övervakar hur välfärdsområdena organiserar och tillhandahåller tjänsterna.

Regionförvaltningsverken och Valvira förbereder sig på reformen av social- och hälsovården och på välfärdsområdena genom det gemensamma projektet för planering och utveckling av tillsynen över välfärdsområdena (VFO-projektet).  Målet för VFO-projektet har varit att förenhetliga tillsynsmyndigheternas uppgifter, arbetsfördelning och processer i den kommande reformen och utgående från det skapa en verksamhetsmodell. Under projektets gång har välfärdsområdena också fått stöd i att förbereda sig på tillsynsuppdraget.

Evenemang som ordnas

År 2022 har HVA-projektet ordnat riksomfattande och regionala evenemang för dem som planerar och ansvarar för tillsynen över social- och hälsovårdstjänster i välfärdsområdena och för förtroendevalda. Avsikten med de här evenemangen har varit att hjälpa välfärdsområdena planera och genomföra sina tillsynsuppdrag inom social- och hälsovården.

Det sista riksomfattande evenemanget för att främja tillsynsuppgifterna i välfärdsområdena ordnas 10.11.2022.

Program och presentationer från riksomfattande evenemang som redan hållits

Programet

Lagändringar av social- och hälsovårdstillsyn i sote-reformen
överinspektör Pia Ekqvist, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Välfärdsområdenas ansvar över social- och hälsovårdstillsyn
överinspektör Leila Eklöv, Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Egenkontroll ledande överinspektör för socialvården
Nina Siro-Södergård, Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Projektet för planering och utveckling av tillsynen över välfärdsområdena (VFO-projektet)
chef for social- och hälsovårdsenheten, Niina Siirilä, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Projektet för överkommunal övervakningscentral
projektchef Karolina Olin, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

Främjande av hälsa och välfärd överinspektör
Jenni Lahtinen, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Beredskap
överinspektör Annina Sadeoja, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Utveckling av myndighetstillsyn baserad på data och informationsproduktion, Valtava - projektet
överinspektör Carola Arjatsalo, Valvira

Tillsyn av social- och hälsovårdens informationssystem
överinspektör Essi Haglund, Valvira

Utvärderingsrapporter om social- och hälsovårdstjänster av välfärdsområde
utvärderingschef Katja Croell, Institutet för hälsa och välfärd

Klient- och patientsäkerhet
servicechef Jaana Kalliokoski, Klient- och patientsäkerhetscentret

Tilaisuuden ohjelma

Ajankohtaista Valvirasta
ylijohtaja Markus Henriksson, Valvira

Lainsäädännölliset muutokset sote-palveluiden valvonnassa
lakiasiainpäällikkö Keijo Mattila, Lapin aluehallintovirasto

Hyvinvointialueiden omavalvonta
Lakimies Riitta Husso, Valvira

Valvontaviranomaiset valmistautuvat hyvinvointialueiden käynnistymiseen
HVA-projektin projektipäällikkö Leena Serpola-Kaivo-oja, Etelä-Suomen aluehallintovirasto 

Valtava-hanke uudistaa sote-tietotuotantoa
kehittämispäällikkö Petri Huovinen, Valvira

Hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle kuuluvien sote-palveluiden valvonta
yksikön päällikkö Niina Väkeväinen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Soteri-projekti uudistaa lupa- ja valvontaviranomaisten rekisteriä
projektipäällikkö Katja Turunen, Valvira

Ammattioikeudet ja ammattihenkilöiden valvonta
johtaja Jussi Holmalahti ja ryhmäpäällikkö Kirsi Liukkonen, Valvira

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen järjestäminen
ylitarkastaja Jenni Lahtinen, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Sote-palveluiden arvioinnit ja valvontahavaintoraportit hyvinvointialueiden oman valvonnan tukena
kehittämispäällikkö Vesa Syrjä, THL

Case Pirkanmaa: Valvontatehtävän valmistelu hyvinvointialueella
projektipäällikkö Kirsi Sario, Pirkanmaan liitto

Program och presentationer från de regionala evenemang som redan hållits

Tilaisuuden ohjelma

Tervetulosanat ja valvontaviranomaisten esittäytyminen
johtaja Leena Laajala, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Hyvinvointialueiden valvontatehtävän valmistelun tilanne:

Omavalvonta
ylitarkastajat Jaana Aarnio ja Aulikki Hautsalo, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Keskus koordinoimassa asiakas- ja potilasturvallisuuden toimeenpanoa hyvinvointialueilla
ohjelmapäällikkö Hanna Toiviainen, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta
ylitarkastaja Essi Haglund, Valvira

Hyvinvointialueiden arviointi ja arvioinnin tietopohja
arviointipäällikkö Hannele Ridanpää, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Tilaisuuden ohjelma

Tervetulosanat ja valvontaviranomaisten esittäytyminen
johtaja Kristiina Poikajärvi, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Hyvinvointialueiden valvontatehtävän valmistelun tilanne:

Omavalvonnan suunnittelu ja toteutus
ylitarkastaja Oona Mölsä, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Sote-valvonnan yhdyspinnat - case Neuvola / Koulu- ja opiskelijath / Oppilashuolto
terveydenhuollon ylitarkastaja Aino Mäkitalo, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Keskus koordinoimassa asiakas- ja potilasturvallisuuden toimeenpanoa hyvinvointialueilla
ohjelmapäällikkö Hanna Toiviainen, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta
ylitarkastaja Jenni Björkman, Valvira

Hyvinvointialueiden arviointi ja arvioinnin tietopohja
arviointipäällikkö Tiina Hetemaa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Tilaisuuden ohjelma

Tervetulosanat ja valvontaviranomaisten esittäytyminen
johtaja Ulla Ahonen, Itä-Suomen aluehallintovirasto

Hyvinvointialueiden valvontatehtävän valmistelun tilanne

Omavalvonnan suunnittelu ja toteutus
sosiaalihuollon ylitarkastaja Pia Sorsa ja aluehallintoylilääkäri Tuula Tarkiainen, Itä-Suomen aluehallintovirasto

Sote-valvonnan yhdyspinnat: case Neuvola / Koulu- ja opiskelijath / Oppilashuolto
terveydenhuollon ylitarkastaja Ansa Sonninen, Itä-Suomen aluehallintovirasto

Keskus koordinoimassa asiakas- ja potilasturvallisuuden toimeenpanoa hyvinvointialueilla
ohjelmapäällikkö Hanna Toiviainen, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta
ylitarkastaja Jenni Björkman, Valvira

Hyvinvointialueiden arviointi ja arvioinnin tietopohja
arviointipäällikkö Jaana Leipälä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Tilaisuuden ohjelma

Tervetulosanat ja valvontaviranomaisten esittäytyminen
johtaja Maria Siurua, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Hyvinvointialueiden valvontatehtävän valmistelun tilanne

Pohjois-Pohjanmaa: valvontapäällikkö Elisa Roimaa ja asiantuntija Hanna-Riitta Kahelin
Kainuu: laatupäällikkö Virpi Korhonen
Lappi: Liisa Niiranen

Omavalvonnan suunnittelu ja toteutus
lakimies Mariana Lantto ja sosiaalihuollon ylitarkastaja, tiimipäällikkö Marjut Eskelinen, Lapin aluehallintovirasto

Sote-valvonnan yhdyspinnat: case Neuvola / Koulu- ja opiskelijath / Oppilashuolto
ylitarkastaja Raija Fors, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Keskus koordinoimassa asiakas- ja potilasturvallisuuden toimeenpanoa hyvinvointialueilla
ohjelmapäällikkö Hanna Toiviainen, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus

Hyvinvointialueiden arviointi ja arvioinnin tietopohja
arviointipäällikkö Tuulikki Louet-Lehtoniemi, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta
ylitarkastaja Marko Elo, Valvira

 

Tilaisuuden ohjelma

Tervetulosanat ja valvontaviranomaisten esittäytyminen
johtaja Heikki Mäki, Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Hyvinvointialueiden valvontatehtävän valmistelun tilanne

Satakunta: yksikön päällikkö Katri Siiri-Valovirta
Varsinais-Suomi: projektipäällikkö Karolina Olin ja hankejohtaja Sirpa Rantanen

Omavalvonnan suunnittelu ja toteutus
yksikön päällikkö, terveydenhuollon ylitarkastaja Pauli Kamsula ja johtava sosiaalihuollon ylitarkastaja Nina Siro-Södergård, Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Keskus koordinoimassa asiakas- ja potilasturvallisuuden toimeenpanoa hyvinvointialueilla
ohjelmapäällikkö Hanna Toiviainen, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus

Hyvinvointialueiden arviointi ja arvioinnin tietopohja
arviointipäällikkö Katja Croell, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta
ylitarkastaja Marko Elo, Valvira

Mer information

Leena Serpola-Kaivo-oja, projektledare, [email protected]

Ulla Saalasti, projektkoordinator, [email protected]