Utveckling av tillsynen över social- och hälsovården inom välfärdsområdena 

Regionförvaltningsverken och Valvira förbereder sig på reformen av social- och hälsovården och på välfärdsområdena genom det gemensamma projektet för planering och utveckling av tillsynen över välfärdsområdena (VFO-projektet). 

Ansvaret för organiseringen av social- och hälsovården överförs från kommunerna till välfärdsområdena 1.1.2023. Välfärdsområdena kommer att ansvara för tillsynen och styrningen av social- och hälsovårdstjänsterna. Egenkontrollen kommer att ha en central roll.

Som tillsynsmyndigheter kommer regionförvaltningsverken och Valvira att övervaka hur välfärdsområdena organiserar social- och hälsovårdstjänsterna och att de följer lagen. De instruerar också välfärdsområdena om tillsynen.

Målet för VFO-projektet är att förtydliga och förenhetliga tillsynsmyndigheternas uppgifter, arbetsfördelning och processer i den kommande reformen och utgående från det skapa en verksamhetsmodell. Tanken är också att stöda och underlätta välfärdsområdenas förberedelser inför tillsynsuppdraget.

Vi ordnar infoträffar om tillsynsuppdraget för de nya välfärdsområdena. De här evenemangen kommer att ordnas ända fram till slutet av 2022. 

Mer information

Leena Serpola-Kaivo-oja, projektledare, [email protected]
Ulla Saalasti, projektkoordinator, [email protected]

Med VFO-projektet 

  • utvecklar och förenhetligar vi vår verksamhet 
  • främjar och stöder vi välfärdsområdena i att lyckas med sina egna tillsynsuppdrag 

Evenemang som ordnas

I år kommer regionförvaltningsverken och Valvira att ordna evenemang för dem som planerar och ansvarar för övervakningen av social- och hälsovårdstjänster i välfärdsområdena och för regionernas förtroendevalda. Avsikten med de här evenemangen är att hjälpa välfärdsområdena planera och genomföra sina tillsynsuppdrag inom social- och hälsovården.

Riksomfattande evenemang

Det första riksomfattande evenemanget ordnas 31.3.2022 och ett svenskspråkigt infomöte ordnas 28.9.2022 (Noreta. ändrat datum). En riksomfattande projektavslutning ordnas 10.11.2022.

Program och presentationer från riksomfattande evenemang som redan hållits

Tilaisuuden ohjelma

Ajankohtaista Valvirasta
ylijohtaja Markus Henriksson, Valvira

Lainsäädännölliset muutokset sote-palveluiden valvonnassa
lakiasiainpäällikkö Keijo Mattila, Lapin aluehallintovirasto

Hyvinvointialueiden omavalvonta
Lakimies Riitta Husso, Valvira

Valvontaviranomaiset valmistautuvat hyvinvointialueiden käynnistymiseen
HVA-projektin projektipäällikkö Leena Serpola-Kaivo-oja, Etelä-Suomen aluehallintovirasto 

Valtava-hanke uudistaa sote-tietotuotantoa
kehittämispäällikkö Petri Huovinen, Valvira

Hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle kuuluvien sote-palveluiden valvonta
yksikön päällikkö Niina Väkeväinen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Soteri-projekti uudistaa lupa- ja valvontaviranomaisten rekisteriä
projektipäällikkö Katja Turunen, Valvira

Ammattioikeudet ja ammattihenkilöiden valvonta
johtaja Jussi Holmalahti ja ryhmäpäällikkö Kirsi Liukkonen, Valvira

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen järjestäminen
ylitarkastaja Jenni Lahtinen, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Sote-palveluiden arvioinnit ja valvontahavaintoraportit hyvinvointialueiden oman valvonnan tukena
kehittämispäällikkö Vesa Syrjä, THL

Case Pirkanmaa: Valvontatehtävän valmistelu hyvinvointialueella
projektipäällikkö Kirsi Sario, Pirkanmaan liitto

Regionala evenemang

På de regionala infoträffarna som ordnas efter det riksomfattande koncentrerar vi oss på den egna regionens behov gällande tillsynen tillsammans med den egna regionens tillsynsmyndigheter. På evenemangen lyfter vi fram goda modeller och exempel på hur välfärdsområdena kan sköta sin egenkontroll och hur klient- och patientsäkerheten kan tryggas.

De regionala infoträffarna ordnas:

  • 5.5.2022 Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
  • 19.5.2022 Regionförvaltningsverket i Södra Finland
  • 16.6.2022 Regionförvaltningsverket i Östra Finland
  • 6.10.2022 Regionförvaltningsverket i Norra Finland och Regionförvaltningsverket i Lappland

Program och presentationer från de regionala evenemang som redan hållits

Tilaisuuden ohjelma

Tervetulosanat ja valvontaviranomaisten esittäytyminen
johtaja Leena Laajala, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Hyvinvointialueiden valvontatehtävän valmistelun tilanne:

Omavalvonta
ylitarkastajat Jaana Aarnio ja Aulikki Hautsalo, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Keskus koordinoimassa asiakas- ja potilasturvallisuuden toimeenpanoa hyvinvointialueilla
ohjelmapäällikkö Hanna Toiviainen, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta
ylitarkastaja Essi Haglund, Valvira

Hyvinvointialueiden arviointi ja arvioinnin tietopohja
arviointipäällikkö Hannele Ridanpää, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Tilaisuuden ohjelma

Tervetulosanat ja valvontaviranomaisten esittäytyminen
johtaja Kristiina Poikajärvi, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Hyvinvointialueiden valvontatehtävän valmistelun tilanne:

Omavalvonnan suunnittelu ja toteutus
ylitarkastaja Oona Mölsä, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Sote-valvonnan yhdyspinnat - case Neuvola / Koulu- ja opiskelijath / Oppilashuolto
terveydenhuollon ylitarkastaja Aino Mäkitalo, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Keskus koordinoimassa asiakas- ja potilasturvallisuuden toimeenpanoa hyvinvointialueilla
ohjelmapäällikkö Hanna Toiviainen, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta
ylitarkastaja Jenni Björkman, Valvira

Hyvinvointialueiden arviointi ja arvioinnin tietopohja
arviointipäällikkö Tiina Hetemaa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Tilaisuuden ohjelma

Tervetulosanat ja valvontaviranomaisten esittäytyminen
johtaja Ulla Ahonen, Itä-Suomen aluehallintovirasto

Hyvinvointialueiden valvontatehtävän valmistelun tilanne

Omavalvonnan suunnittelu ja toteutus
sosiaalihuollon ylitarkastaja Pia Sorsa ja aluehallintoylilääkäri Tuula Tarkiainen, Itä-Suomen aluehallintovirasto

Sote-valvonnan yhdyspinnat: case Neuvola / Koulu- ja opiskelijath / Oppilashuolto
terveydenhuollon ylitarkastaja Ansa Sonninen, Itä-Suomen aluehallintovirasto

Keskus koordinoimassa asiakas- ja potilasturvallisuuden toimeenpanoa hyvinvointialueilla
ohjelmapäällikkö Hanna Toiviainen, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta
ylitarkastaja Jenni Björkman, Valvira

Hyvinvointialueiden arviointi ja arvioinnin tietopohja
arviointipäällikkö Jaana Leipälä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Du är eventuellt intresserad av

VFO på Valviras webbsidor

Valviras webbsidor

Tillsyns­myndigheter preparerar sig för social- och hälsovårds­reformen

Meddelandet på finska 3.12.2021