Referat av klagomålsbeslut

Här hittar du beslutssammandrag om följande ämnesområden:

I sammandragen beskriver vi kort klagomålsinnehållet, vårt beslut och motiveringen. Varje beslutssammandrag är anonymt.

Sammandrag som gäller webbtillgänglighet hittar du på tillganglighetskrav.fi:

Klagomålsbeslut (webbtillgänglighet).