Uppfödning av vilda djur

Regionförvaltningsverket för bok över gårdar för viltvård. Kommunalveterinären övervakar däremot att bestämmelserna om djurskydd iakttas i dem.

Vanliga frågor

Du ska göra en anmälan om din verksamhet till regionförvaltningsverket, om du håller vilda däggdjur, fåglar eller avkomma till dessa som fötts i fångenskap

  • för produktion av kött, ägg eller avelsdjur
  • för senare återinträde i naturen (gård för viltvård).

Av vilda däggdjur och fåglar får man föda upp djur som hör till följande djurarter:

  • vitsvansad hjort, dovhjort, vildren, rådjur, skogshare, fälthare, mufflonfår och vildsvin
  • fasan, gräsand, rapphöna, tjäder, orre, sädgås, grågås och kanadagås
  • sikahjort, kronhjort, vattenbuffel (Bubalus bubalus), amerikansk bison (Bison bison), struts, emu, nandu (vanlig rhea) och sumpbäver.

Om du håller på att inleda uppfödning av vilda djur, gör så här:

  1. Ta reda på vilka krav djurskyddsbestämmelserna ställer på hållning av olika djurarter. Kontakta vid behov kommunalveterinären i din region.
  2. Fyll i blanketten anmälan om djurhållning eller djurförmedling. Du hittar en länk till blanketten nederst på den här sidan.
  3. Skicka blanketten till registratorskontoret vid det regionförvaltningsverk inom vars område du bedriver verksamhet. Du hittar en länk till kontaktuppgifterna till våra registratorskontor nederst på den här sidan.

  4. Förbered dig på att den lokala djurskyddsmyndigheten kommer och granskar din verksamhet.
  5. För en uppdaterad förteckning över de djur som är föremål för verksamheten.

Tjänsten är avgiftsfri.

Du ska meddela regionförvaltningsverket om det sker förändringar i din verksamhet.

Länkar till lagar

Du är eventuellt intresserad av

Livsmedelsverket

Mer information om ämnet