Uppfödning av vilda djur

Regionförvaltningsverket för bok över gårdar för viltvård. Kommunalveterinären övervakar däremot att bestämmelserna om djurskydd iakttas i dem.

Vanliga frågor

Du ska göra en anmälan om din verksamhet till regionförvaltningsverket om du håller vilda däggdjur, fåglar eller avkomma till dessa som fötts i fångenskap

  • för produktion av kött, ägg eller avelsdjur
  • för att senare återföras till naturen (gård för viltvård).

Av vilda däggdjur och fåglar får man föda upp djur som hör till följande djurarter:

  • dovhjort, mufflonfår och vildsvin 
  • vaktel, pärlhöna, fasan, gräsand, rapphöna 
  • vattenbuffel, bison, struts, emu

När det gäller vildsvin är det dock förbjudet att ta dem från naturen för uppfödning.

Läs mer om gårdar för viltvård på Finlands viltcentrals webbplats. 
 

Om du håller sådana vilda djur vars uppfödning var tillåten enligt den gamla djurskyddslagen, men inte längre är tillåten enligt lagen om djurvälfärd som trädde i kraft 1.1.2024, ska du anmäla det till regionförvaltningsverket. 

Om du ska starta upp en produktionsgård för vilda djurarter eller en gård för viltvård, gör så här: 

  1. Ta reda på vilka krav djurskyddsbestämmelserna ställer för hållningen av olika djurarter. Kontakta kommunalveterinären i din region om det behövs. 
  2. För en aktuell förteckning över de djur som är föremål för verksamheten. 
  3. I anmälan ska bland annat anges djurhållarens kompetens och en redogörelse för hur djurhållningen ska ordnas.
  4. Då det gäller gård för viltvård ska du dessutom uppge för vilket i 3 § i jaktlagen avsett viltvårdsändamål djuren hålls.
  5. Lämna en anmälan till djurhållar- och djurhållningsplatsregistret via e-tjänsten eller med en blankett.

 
Blankett
Skicka blanketten till det regionförvaltningsverks registratorskontor i vars område verksamheten bedrivs. 
Du hittar länkerna till blanketten och kontaktuppgifterna till våra registratorskontor längre ner på sidan. 

Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret
Din anmälan ska innehålla motsvarande uppgifter som blanketten.
Du hittar länken till registret längre ner på sidan
 

Behandling av anmälan kostar 85 euro.

Du ska meddela regionförvaltningsverket om det sker förändringar i din verksamhet.

Länkar till lagar

Du är eventuellt intresserad av

Livsmedelsverket

Mer information om ämnet