Djurhem för vilda djur

Från och med 1.1.2024 ska man göra en anmälan om vård av vilda djur. På så sätt kan myndigheterna bättre övervaka kvaliteten på vården och säkerställa att vården av djur är i goda händer.

Vad ska jag göra när jag har ett djurhem för vilda djur?

Om du driver ett djurhem för vilda djur ska du göra en anmälan. Du kan göra din anmälan  

  • direkt i djurhållarregistret 
  • på en blankett
  • som en fritt formulerad skriftlig anmälan.  

Handläggningen av anmälan kostar 85 euro. För behandlingen av anmälan om väsentlig ändring i djurhemsverksamheten tas 60 euro.

Om ditt djurhem för närvarande är verksamt ska du göra en anmälan senast 1.3.2024.

Om du inleder din verksamhet efter 1.1.2024 ska du göra en anmälan senast 30 dygn innan verksamheten inleds.

Vilka uppgifter ska jag skriva i anmälan?

Skriv i din anmälan:

  • ditt namn
  • djurhemmets namn och kontaktuppgifter
  • utredning om djurhållarens eller djurhållarnas kompetens
  • en redogörelse för din verksamhet och dess omfattning:
  • uppgift om de djurarter och det antal djur som verksamheten omfattar
  • utredning om djurhållningsplatser
  • en utredning över hur djurens skötsel är avsedd att ordnas.

Om din djurhemsverksamhet förändras eller upphör ska du även i detta fall göra en skriftlig anmälan. 

Hur gör jag anmälan om jag inte gör den direkt i registret?

Skicka din anmälan till det regionförvaltningsverk inom vars område ditt djurhem är beläget. 

Att beakta i verksamheten

Ett djur kan inte tas om hand på djurhemmet för gott.

Ett vilt djur som levererats till ett djurhem ska släppas tillbaka ut i naturen när djurets tillstånd tillåter det.