Arbetarskydd

Vi övervakar att bestämmelserna om arbetarskydd följs genom de inspektioner som vi utför på arbetsplatserna. Vi främjar arbetstagarnas arbetsförmåga genom att vi påverkar arbetsgivarna så att de förbättrar arbetsmiljön och arbetsförhållandena.

Hur kan jag agera om jag upptäcker ett missförhållande som hänför sig till arbetarskyddet i mitt arbete?

 • Om du upptäcker en brist eller ett missförhållande på din arbetsplats eller i dina egna arbetsförhållanden, berätta det för din chef och arbetarskyddsfullmäktigen.
 • Om din arbetsgivare inte vidtar åtgärder i ärendet, kan du meddela oss om brister eller missförhållanden som gäller säkerheten eller hälsan på arbetsplatsen. Det skydd för anmälaren som baserar sig på arbetarskyddslagstiftningen säkerställer att vi inte berättar om din anmälan för din arbetsgivare.
 • Om ditt ärende gäller ditt eget anställningsförhållande, ska du i regel lämna in en skriftlig begäran om tillsyn till oss i ditt eget namn. Sådana frågor är t.ex.
  • erhållande av arbetsintyg eller löneuträkning
  • osaklig behandling och belastning som du upplevt i arbetet
  • diskriminering i arbetslivet.
 • Om du misstänker att andra bestämmelser som hör till vår tillsyn har överträtts, kan du också informera oss om detta.  

Du kan ringa vår telefontjänst med låg tröskel i frågor som gäller

 • arbetarskydd
 • arbetets sundhet
 • anställningsvillkor.

Om du är medlem i ett fackförbund, kan du också be om råd av ditt förbund. Vi har samlat arbetarskyddsinformation på vår webbplats, vars adress är tyosuojelu.fi.

Tyosuojelu.fi

 

Kontaktuppgifterna till våra registratorskontor