Verksamhetsområde - Norra Finland

Regionförvaltningsverket i Norra Finland omfattar landskapen Kajanaland och Norra Österbotten.

Inom vårt verksamhetsområde finns Kajanalands och Norra Österbottens välfärdsområden.

Välfärdsområdena på kartan (på finska)