Undervisningsväsendet

Inom området för undervisning arbetar vi för att varje barn har de goda möjligheter att växa, utvecklas och lära sig som de har rätt till. Vi arbetar för människornas och regionernas bästa. 

Vi stödjer personalen hos anordnare av småbarnspedagogik och utbildning. Vi hjälper kunderna och ger dem råd och handledning, så att de kan erbjuda barn och unga god och högklassig undervisning och småbarnspedagogik. Vi samarbetar med aktörer av många olika slag.

Våra uppgifter omfattar

Vanliga frågor

I frågor som gäller anställningen och arbetsmiljön för personal inom utbildning och fostran kan du ta kontakt med den nationella arbetarskyddsmyndigheten. Arbetarskydd är en del av vår verksamhet.

Läs mer