Undervisningsväsendet

Inom området för undervisning arbetar vi för att varje barn har de goda möjligheter att växa, utvecklas och lära sig som de har rätt till. Vi arbetar för människornas och regionernas bästa. 

Vi stödjer personalen hos anordnare av småbarnspedagogik och utbildning. Vi hjälper kunderna och ger dem råd och handledning, så att de kan erbjuda barn och unga god och högklassig undervisning och småbarnspedagogik. Vi samarbetar med aktörer av många olika slag.

Våra uppgifter omfattar

Vanliga frågor

Undrar du om en elev får tillräckligt med stöd av rätt slag i klassen?
Vad ska man göra när det blir svårt att bedöma en elevs skolprestationer? 
Hur kan den förlängda läroplikten ordnas i praktiken? 

Om du funderar på arrangemangen för stöd för lärandet som gäller barn eller unga, ta i första hand kontakt med rådgivningen för stöd för lärandet som tillhandahålls av Utbildningsstyrelsen och Centret för lärande och kompetens Valteri.  

Rådgivningen för stöd för lärandet svarar på telefonnumret 0295 332 900. Telefontjänsten håller öppet på vardagar kl. 9–15 under skolans läsår. 

Tjänsten är en lättillgänglig stödform för professionella inom småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen och för vårdnadshavare. 

Läs mer om rådgivningstjänsten på Utbildningsstyrelsens webbplats (på finska).

Utbildningsstyrelsens webbplats

I frågor som gäller anställningen och arbetsmiljön för personal inom utbildning och fostran kan du ta kontakt med den nationella arbetarskyddsmyndigheten. Arbetarskydd är en del av vår verksamhet.

Läs mer