Nyhetsrum

Pressmeddelanden

Västra och Inre Finlands regionala beredskapskommitté sammanträdde den 25 november 2021 för att uppdatera lägesbilden av...
Pressmeddelande 2021-11-26 Säkerhet och beredskap Västra och Inre Finland
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förordnade idag 25.11.2021 med stöd av 58 paragrafen i lagen om smitt...
Pressmeddelande 2021-11-25 covid-19 Västra och Inre Finland
Inga brister upptäcktes i ägarnas och förvaltningspersonernas tillförlitlighet och lämplighet. I tillsynen upptäcktes in...
Pressmeddelande 2021-11-25 Hela Finland Pengar och egendom
Med Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut begränsas offentliga tillställningar med s.k. hög risk som ordnas i...
Pressmeddelande 2021-11-24 Corona Södra Finland
Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten övervakar kvaliteten av det hushållsvatten som vattenverken distribuerar och ansvar...
Pressmeddelande 2021-11-24 Södra Finland Vatten och miljö
Alla pressmeddelanden