Nyhetsrum

Pressmeddelanden

I fjol övervakade Regionförvaltningsverket användningen av begränsningsåtgärder enligt specialomsorgslagen. Vid tillsyne...
Pressmeddelande 2024-03-01 Södra Finland social- och hälsovård
Regionförvaltningsverket i Västra och inre Finland publicerade nyligen en rapport om beredskapsövningen LSS23 som ordnad...
Pressmeddelande 2024-02-29 Västra och Inre Finland säkerhet och beredskap
Försummelsen gäller skyldigheten att ansöka om registrering i registret för övervakning av penningtvätt.
Pressmeddelande 2024-02-27 Hela Finland pengar och egendom
Regionförvaltningsverkets inspektionsbesök vid barnskyddsenheter är en del av den lagstadgade och planmässiga tillsynen ...
Pressmeddelande 2024-02-22 Västra och Inre Finland social- och hälsovård
Försummelserna gäller i praktiken alla skyldigheter enligt penningtvättslagen.
Pressmeddelande 2024-02-21 Hela Finland pengar och egendom
Alla pressmeddelanden