Nyhetsrum

Pressmeddelanden

Regionförvaltningsverket beviljade att stort antal projekt understöd med vilka man stöder finländarnas möjligheter till ...
Pressmeddelande 2021-06-18 Hela Finland Undervisning och kultur
Regionförvaltningsverken har fattat beslut om understöd för lokal hobbyverksamhet för barn och unga. Understöden möjligg...
Pressmeddelande 2021-06-17 Hela Finland Undervisning och kultur
Mellersta Österbottens regionala myndighetsarbetsgrupp för covid-19 har konstaterat att Mellersta Österbottens social- o...
Pressmeddelande 2021-06-16 covid-19 Mellersta Österbotten Västra och Inre Finland
Regionala beredskapskommittén i Södra Finland sammanträdde den 2 juni 2021 för att uppdatera bilden av coronavirusläget....
Pressmeddelande 2021-06-16 Beredskapskommittén corona coronafi Södra Finland
Regionförvaltningsverket i Södra Finland lindrar i enlighet med de regionala coronasamordningsgruppernas rekommendatione...
Pressmeddelande 2021-06-16 covid-19 Södra Finland
Alla pressmeddelanden