Nyhetsrum

Pressmeddelanden

Valkretsnämnderna som tillsatts för riksdagsvalet kommer också att fungera i presidentvalet och Europaparlamentsvalet. V...
Pressmeddelande 2022-09-28 Södra Finland
Den tillsynskampanj som regionförvaltningsverket genomförde i maj-juni 2022 visar på brister i fordonshandlarnas medvete...
Pressmeddelande 2022-09-28 Hela Finland
Ansvaret för och övervakningen av servicen inom social- och hälsovården överförs från kommunerna till välfärdsområdena i...
Pressmeddelande 2022-09-27 Hela Finland Social- och hälsovård
Pressmeddelande 2022-09-27 Hela Finland Social- och hälsovård
Valkretsnämnderna som tillsatts för riksdagsvalet kommer också att fungera i presidentvalet och Europaparlamentsvalet. V...
Pressmeddelande 2022-09-27
Alla pressmeddelanden