Nyhetsrum

Pressmeddelanden

Regionförvaltningsverken och Valvira utövar under 2023 systematisk tillsyn över hemvården för äldre i fråga om personale...
Pressmeddelande 2023-02-02 Hela Finland Social- och hälsovård
Europeiska unionens medlemsländer genomförde förra sommaren en tillsynskampanj för arbetarskyddet som främjade förebygga...
Pressmeddelande 2023-02-01 Arbetarskydd
Regionförvaltningsverket i Södra Finland instruerar välfärdsområdena i egenkontroll och i att ansvaret för ordnandet av ...
Pressmeddelande 2023-01-31 Social- och hälsovård Säkerhet och beredskap Södra Finland välfärdsområde
För att utveckla ungdomssektorn delade regionförvaltningsverken under 2022 ut nästan tre miljoner euro i understöd till ...
Pressmeddelande 2023-01-24 Hela Finland Undervisning och kultur
Lagstiftningen som genomför tillgänglighetsdirektivet träder i kraft 1.2.2023. Det är fråga om ett omfattande lagpaket m...
Pressmeddelande 2023-01-23 Hela Finland Webbtillgänglighet
Alla pressmeddelanden