Nyhetsrum

Pressmeddelanden

Regionförvaltningsverkens plan för tillsyn över djurens hälsa och välbefinnande omsattes väl i praktiken trots utmaninga...
Pressmeddelande 2021-04-12 Djur och försöksdjursverksamhet Hela Finland
Regionförvaltningsverket i Södra Finland fortsätter i enlighet med de regionala samordningsgruppernas rekommendationer s...
Pressmeddelande 2021-04-09 coronafi coronaviruset Södra Finland
Beredskapskommittén i Västra och Inre Finland sammanträdde för 28:e gången den 8 april med ett webbmöte under ledning av...
Pressmeddelande 2021-04-09 Beredskapskommittén Coronaviruset Västra och Inre Finland
Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland bereder ett beslut enligt vilket utrymmen som används för idrotts-, motions...
Pressmeddelande 2021-04-09 corona Sydvästra Finland
Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 8 april 2021 beslutat att utrymmen i Kymmenedalens sjukvårdsdistrikts o...
Pressmeddelande 2021-04-08 corona coronaviruset Södra Finland
Alla pressmeddelanden