Nyhetsrum

Pressmeddelanden

Västra och Inre Finlands regionala beredskapskommitté sammanträdde 12.5.2022 på ett av regionförvaltningsverket sammanka...
Pressmeddelande 2022-05-13
Regionförvaltningsverken har fattat beslut om understöden för Finlandsmodellen för hobbyverksamhet. Understödstagarna or...
Pressmeddelande 2022-05-13 Hela Finland Undervisning och kultur
Den sjätte ansökningsomgången för kostnadsstöd för företag pågår till och med 31 maj 2022 klockan 16.15. Stödet hänför s...
Pressmeddelande 2022-05-12 Corona Hela Finland
Genom statsfördraget tryggas skyddet av ryska (sovjetiska) soldaters gravplatser och minnesmärken på finskt territorium ...
Pressmeddelande 2022-05-11 Hela Finland
Regionförvaltningsverket i Södra Finland gör i maj 2022 en tillsynskampanj i form av en webbenkät för varuhandlare. Regi...
Pressmeddelande 2022-05-05 Hela Finland Pengar och egendom
Alla pressmeddelanden