Regionförvaltningsverkens beskrivning av handlingars offentlighet

Syftet med beskrivningen av handlingars offentlighet är att hjälpa medborgarna att få den information de behöver om regionförvaltningsverkens system och de datamaterial som ingår i dem. Beskrivningen av handlingars offentlighet ger en allmän bild av hur regionförvaltningsverkens ansvarsområden, tjänster och informationshantering har ordnats.

Regionförvaltningsverkens beskrivning av handlingars offentlighet