Regionförvaltningsverket i ett nötskal

Vi utvecklar

Vi bedriver utvecklingsarbete i samarbete med intressegrupper och kunder med målsättningen att erbjuda smidiga tjänster.

Läs mer om vårt utvecklingsarbete >

Vi utbildar

Vi ordnar årligen hundratals utbildningar, webbinarier och evenemang.

Läs mer om våra utbildningar >

Vi beviljar tillstånd

Vi är den myndighet som har hand om tillstånds- och anmälningsärenden inom flera olika näringssektorer.

Läs mer om hur vi beviljar tillstånd >

Vi beviljar statsunderstöd

Vi beviljar årligen över 50 miljoner euro i statsunderstöd.

Läs mer om hur vi beviljar statsunderstöd >

Vi vägleder

Syftet med vår vägledning är att sprida information och på så sätt bidra till regional jämlikhet och till att de grundläggande fri- och rättigheterna tillgodoses.

Läs mer om vår vägledning >

Vi producerar information

Vi tar fram en mängd olika slags information, statistik och publikationer.

Läs mer om hur vi producerar information >

Vi övervakar

Vi har hand om en mängd tillsynsuppgifter som rör rättsskydd, grundläggande fri- och rättigheter och miljön.

Läs mer om vår tillsyn >