Regionförvaltningsverket i ett nötskal

Vi utvecklar

Vi bedriver utvecklingsarbete i samarbete med intressegrupper och kunder med målsättningen att erbjuda smidiga tjänster.

Läs mer

Vi utbildar

Vi ordnar årligen hundratals utbildningar, webbinarier och evenemang.

Läs mer

Vi beviljar tillstånd

Vi är den myndighet som har hand om tillstånds- och anmälningsärenden inom flera olika näringssektorer.

Läs mer

Vi beviljar statsunderstöd

Vi beviljar årligen över 50 miljoner euro i statsunderstöd.

Läs mer

Vi vägleder

Syftet med vår vägledning är att sprida information och på så sätt bidra till regional jämlikhet och till att de grundläggande fri- och rättigheterna tillgodoses.

Läs mer

Vi producerar information

Vi tar fram en mängd olika slags information, statistik och publikationer.

Läs mer

Vi övervakar

Vi har hand om en mängd tillsynsuppgifter som rör rättsskydd, grundläggande fri- och rättigheter och miljön.

Läs mer

Våra verksamhetsprinciper

Resultatstyrning och ansvarsfullhet.

Läs mer