Social- och hälsovård

Den nya tillsynslagen har ändrat tillstånds- och registreringsförfarandena. Vi har gjort ändringar i vårt innehåll om social - och hälsovårdstjänsterna som du hittar i det här avsnittet. Vi kompletterar och vidareutvecklar innehållet. 
Behandlingen av registreringsansökningar som inkommit via elektronisk ärendehantering har blivit överbelastad. Vänligen fyll i alla delar av ansökan noggrant så att vi kan få all nödvändig information utan begäran om ytterligare förtydligande. Observera att du inte får inleda verksamheten förrän du har fått beslut om registrering av tjänsteproducent och tjänsteenhet. Läs nogrannare anvisningarna:  Du som registrerar dig i Soteri – gör handläggningen av din ansökan smidigare

Här kan du läsa mera om dessa frågor: