Utbildning i tillsyn över tobakslagen

Vi ordnar arbetshandledningar för kommunala hälsoskyddsmyndigheter om tillsynen över tobakslagen och till exempel om ändringar i lagstiftningen. Vi ordnar kurser i samarbete med Valvira.