Anmälan om livsmedelslokal

Om du säljer gårdsvin, hembryggt öl (sahti) eller hantverksöl till kunder, måste du göra en anmälan om livsmedelslokal till regionförvaltningsverket. En sådan anmälan ska också göras om Alko-butiker.

Om alla andra livsmedelslokaler ska du göra en anmälan till din kommun.

Fyll i anmälningsblankett och skicka den till registratorskontoret per e-post eller post till ditt regionförvaltningsverk.  Du hittar en länk till blanketten och till kontaktuppgifterna till våra registratorskontor nederst på den här sidan.

Regionförvaltningsverket tar ut en avgift för behandlingen av din ansökan.

Du måste anmäla till regionförvaltningsverket om det sker förändringar i försäljningen av gårdsvin, hembryggt öl (sahti) eller hantverksöl eller i lokaler i anslutning till dessa. Också förändringar i Alkos livsmedelslokaler och deras verksamhet ska anmälas till regionförvaltningsverket.

Vanliga frågor

Oiva är ett system för offentliggörande av tillsynsuppgifterna för livsmedelstillsynen och koordineras av Livsmedelsverket. Inspektionsresultaten för företag inom livsmedelssektorn publiceras, allteftersom livsmedelstillsynsmyndigheterna gör inspektionerna, med smileys på webbsidorna nedan. Du kan söka Oiva-inspektionsrapporter exempelvis med företagets namn, adress eller kommun på webbsidan.

Oivahymy.fi

Du är eventuellt intresserad av