Utställande av djur

Djur kan förevisas i djurparker, på husdjursgårdar, permanenta eller ambulerande djurutställningar. Djur får hållas också på cirkus. Också olika djurassisterade verksamheter (terapi-, välmående- och upplevelseverksamhet) klassas som husdjursgårdsverksamhet.

Jos suunnittelet pitäväsi eläimiä näytteillä kotieläinpihassa, tee toiminnastasi ilmoitus. 
Läs mer på vår sida Anmälningspliktig djurhållning. 

Ansök om tillstånd hos regionförvaltningsverket om du planerar att förevisa djur på permanenta eller ambulerande djurutställningar eller använda dem på cirkus.
 

Information om utställande av djur

I djurparker ställs huvudsakligen ut djur som hör till vilda arter.

Djurparken ska:

 • främja skyddet av vilda djur
 • främja bevarandet av den biologiska mångfalden
 • informera allmänheten om de arter som är utställda och om deras levnadsförhållanden.

Djurparken ska dessutom delta i följande:

 • forskning som främjar skyddet av djurarter
 • utbildning som hänför sig till färdigheter att skydda djurarter
 • utbyte av information om skydd av arter
 • om det är ändamålsenligt: uppfödning av djurarter i fångenskap, återinplantering av stammar eller återföring av arter till naturen.

Också olika djurassisterade verksamheter (terapi-, välmående- och upplevelseverksamhet) klassas som husdjursgårdsverksamhet.

På en husdjursgård kan du förevisa katter och hundar samt följande däggdjurs- och fågelarter.

Däggdjur

 • nötkreatur 
 • svin och vildsvin 
 • tamfår och mufflon 
 • get 
 • häst och åsna samt korsningar av häst och åsna
 • lama 
 • alpacka 
 • kanin 
 • mink 
 • iller 
 • sobel 
 • räv och fjällräv samt korsningar av dessa
 • mårdhund 
 • råtta 
 • tammus 
 • marsvin 
 • guldhamster 
 • gerbil 
 • ren 
 • dovhjort 
 • bison 
 • vattenbuffel för köttproduktion

Fåglar

 • höna 
 • kalkon 
 • gås 
 • anka, gräsand och myskand samt korsningar av dessa
 • struts 
 • emu 
 • vaktel 
 • pärlhöna 
 • rapphöna 
 • fasan 

Vid ambulerande djurutställningar hålls djuren på utställningar på sådana djurhållningsplatser vars läge inte är permanent.

Vid ambulerande djurutställningar får följande djurarter förevisas:

 • tama former av följande:
  • hund, katt, get, svin , häst, åsna samt korsningar av häst och åsna
 • råtta 
 • tammus 
 • marsvin 
 • kanin 
 • guldhamster 
 • gerbil 
 • höna 
 • kalkon 
 • gås 
 • anka 
 • tamduva och skrattduva 
 • papegojor 
 • ryggradslösa djur
   

I en cirkus kan man visa allmänheten vilka färdigheter djuren har lärt sig. Tillstånd för verksamheten ska sökas hos regionförvaltningsverket också när djuren används på andra jämförbara föreställningar.

I cirkusar får hållas samma djur som i ambulerande djurutställningar. Du hittar den aktuella listan under Ambulerande djurutställningar på den här sidan.

Anvisningar för ansökan om tillstånd

Innan du ansöker om tillstånd, läs igenom djurskyddskraven vid djurhållning.

Skicka din tillståndsansökan till regionförvaltningsverket. Tillstånd ska sökas i god tid innan verksamheten inleds.

Kom ihåg att registrera dig hos landsbygdsnäringsmyndigheten i din kommun som djurhållare.

Ansökan får vara fritt formulerad.

Skriv åtminstone följande uppgifter i din ansökan:

 • dina uppgifter:
  • ditt namn
  • din adress
  • ditt telefonnummer
 • uppgifter om djurutställning eller cirkus:
  • adress
  • djurhållningsplatsens beteckningar
  • FO-nummer
 • djurarter och antal djur
 • om djurhållningsplatsen
  • beskrivning
  • planritningar
  • arealer
 • utredning om hur
  • den dagliga skötseln av djuren är ordnad
  • djur utfodras
  • den förebyggande sjukvården för djur har ordnats
  • sjuka djur behandlas
 • uppgift om vem som deltar i skötseln av djuren.

Om du ansöker om tillstånd att använda djur på cirkus, bifoga dessutom:

 • en beskrivning av de programnummer i vilka djuren deltar
 • en utredning om vilka trick djuren utför.

Om du ansöker om tillstånd att hålla djur i en djurpark, bifoga dessutom en utredning om hur djurparken ämnar delta i

 • skyddet av den vilda faunan 
 • bevarandet av den biologiska mångfalden.

Länsveterinären handlägger ansökan om tillstånd. Vi ber om ytterligare utredningar vid behov.
Vi kontrollerar djurhållningsplatserna innan vi beviljar tillstånd. Vi avtalar med den som ansöker om tillstånd om en tid för kontrollen.

Tillståndet för såväl ambulerande som permanenta djurutställningar kostar lika mycket.

Avgifter för handläggning av tillstånd:

 • tillstånd för cirkus eller djurpark 1530 euro
 • tillstånd för permanent djurutställning 620 euro

 • tillstånd för ambulerande djurutställning 620 euro

 • ändring i beviljat tillstånd 255 euro
 • handläggningsavgift för anmälan om husdjursgård, 57 § 170 euro

Vi skickar räkningen i efterskott.

Ett positivt och negativt tillståndsbeslut kostar lika mycket.

Vi beviljar tillstånd när djurhållningsplatserna, skötseln och verksamheten uppfyller kraven i lagen.

Dessutom ska de trick som djuren utför på cirkusen vara lagenliga.

En djurpark beviljas tillstånd när den, utöver de allmänna krav som nämns ovan, deltar i bevarandet av den vilda faunan och den biologiska mångfalden.

Om verksamheten vid din djurutställning förändras väsentligt, måste du söka ändring i tillståndet hos regionförvaltningsverket.

Väsentliga förändringar är till exempel att

 • du skaffar nya djurarter
 • antalet djur förändras avsevärt.

Övervakning

Regionförvaltningsverket och kommunalveterinären övervakar djurparker, djurutställningar, husdjursgårdar och cirkusar.

Om du misstänker att ett djur har behandlats dåligt eller att det inte har skötts, kan du göra en djurskyddsanmälan. Vem som helst kan göra det.

Gör en anmälan till regionförvaltningsverket eller kommunalveterinären.

På grund av anmälan kan regionförvaltningsverket eller kommunalveterinären utföra en djurskyddsinspektion i en djurpark, på en djurutställning, husdjursgård eller cirkus. Vi utför inspektioner också när det inte finns misstankar om försummelse i djurhållningen.

Vi kan också inspektera djurparker, djurutställningar, husdjursgårdar eller cirkusar när det sker ändringar i verksamheten.

Länkar till lagar