Forumet "Invid spåret"

Barnens och de ungas välbefinnande är en viktig del av den övergripande säkerheten i samhället. Regionförvaltningsverket i Södra Finland stöder kommunerna i sitt område med att stärka den övergripande säkerheten och har som en del det uppdraget startat det sektorsövergripande forumet ”Invid spåret” (Radanvarsifoorumi).

Till forumet bjuder Regionförvaltningsverket i Södra Finland in ett nätverk som jobbar för barns och ungas välbefinnande. I det första skedet verkar nätverket lokalt i kommunerna invid järnvägen - Träskända, Vanda och Kervo - där illabefinnandet bland barn och unga syns särskilt tydligt. Verksamheten kan utvidgas till andra kommuner i ett senare skede.

Forumet vill hitta effektiva lokala åtgärder genom samarbete

Vi önskar att de aktörer som deltar i forumet förbinder sig till åtgärder som kan främja barnens och de ungas välbefinnande. Målet är att komma överens om konkreta åtgärder. De kan vara små eller stora, men tillsammans bildar de en enorm helhet. 

I forumet deltar ett stort antal myndigheter och aktörer inom tredje sektorn. Vårt gemensamma mål är att våra barn och unga ska må bättre!

Genom forumet vill vi stödja de sakkunniga och dem som arbetar med att lösa de ungas illabefinnande i kommunerna. Utöver deltagarna i forumet uppmuntrar vi också alla andra grupper som arbetar med barn och unga att delta i verksamheten: föräldrar, anordnare av hobbyverksamhet, organisationer, invånarföreningar, olika religionssamfund och andra sammanslutningar.

Vad kan du göra? Ta kontakt med aktörerna i forumet som säkert behöver din hjälp och ditt samarbete! Eller utmana den egna organisationen att ta itu med vår utmaning! Berätta för oss på vilket sätt ni vill delta. Regionförvaltningsverket i Södra Finland hjälper att skapa kontakter. Barnens och de ungas välbefinnande är vår gemensamma sak!

Ytterligare information:

Kristiina Kapulainen
räddningsöverinspektör
Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Petja Pyykkönen
överinspektör
Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Våra e-postadresser formatet [email protected]

Regionförvaltningsverkets blogg om forumet

Deltagare i forumet för barns och ungas välmående

 • Arbets- och näringsministeriet
 • Brottspåföljdsverket
 • Ekonomi- och skuldrådgivning
 • Finlands Lionsförbund rf
 • Finlands ungdomsforskningsförening rf
 • Gardesjägarregementet
 • Helsingfors Mission rf och Aggredi
 • Helsingfors och Esbo stift
 • Humak - humanistiska yrkeshögskolan
 • Inrikesministeriet
 • Institutet för hälsa och välfärd
 • Into - uppsökande ungdomsarbete och verkstadsverksamhet rf
 • Kervo stad
 • Mellersta Nylands välfärdsområde
 • MIELI Psykisk Hälsa Finland rf
 • Nuorten Palvelu ry 
 • Närings-, trafik- och miljöcentralen
 • Polisinrättningarna i Helsingfors och Östra Nyland
 • Regionförvaltningsverket i Södra Finland
 • Romano missio rf
 • Rädda Barnen rf
 • Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland
 • Social- och hälsovårdsministeriet
 • Stationens Barn rf
 • Träskända stad
 • Undervisnings- och kulturministeriet
 • Utsökningsverket
 • Vanda och Kervo välfärdsområde
 • Vanda stad
 • VR
 • Xamk - Sydöstra Finlands yrkeshögskola