Anmälan om djurtävlingar

Den som arrangerar en djurtävling ska göra en skriftlig anmälan om sådana djurtävlingar där djuren kan bli utsatta för oskälig påfrestning, smärta eller lidande. Anmälningsplikten gäller även när det är fråga om en enda sådan tävling.

En förutsättning för att få ordna anmälningspliktiga djurtävlingar är att tävlingsarrangören utser en tävlingsveterinär för varje tävling. Tävlingsveterinären ska vara närvarande under själva tävlingen.

Information om anmälan

Anmäl väsentliga ändringar innan tävlingen börjar. 

Behandlingen av anmälan är avgiftsfri. 
 

Gör så här om du ska ordna en eller flera djurtävlingar:

 1. Fyll i blanketten Anmälan om djurhållning eller djurförmedling. Du hittar länken till blanketten längst ner på sidan.
 2. Skicka blanketten till det regionförvaltningsverks registratorskontor i vars område tävlingen ordnas. Du hittar länken till kontaktuppgifterna för registratorskontoren längst ner på sidan.


Av anmälan ska framgå:

 1. uppgifter om tävlingsarrangören
 2. uppgift om huruvida det är fråga om en anmälan för viss tid eller som gäller tills vidare
 3. tidpunkten då verksamheten inleds
 4. inom vilket eller vilka regionförvaltningsverks område verksamheten bedrivs,
 5. uppgift om vilka slags djurtävlingar som arrangeras och för vilka djurarter
 6. en uppskattning av antalet djurtävlingar som arrangeras per år och uppgift om var information kan fås om plats och tid för kommande tävlingar
 7.  om tävlingsarrangörens kompetens.

Anmälan ska göras senast 30 dygn innan verksamheten inleds och utan dröjsmål vid upphörande av verksamheten.

Enligt Livsmedelsverket omfattas åtminstone följande djurtävlingar av anmälningsplikten: 

 • Agilitytävlingar för hundar på FM-nivå eller högre nivå 
 • Distansrittävlingar med hästar 
 • Dragkampstävlingar för hästar 
 • Dragtävlingar för hundar 
 • Dressyrtävlingar och tävlingar i Westernridning på Fm-nivå eller högre nivå 
 • Grytanlagsprov för grythundar 
 • Hopptävlingar för hästar på nationell nivå eller högre nivå  
 • Långdistanstävlingar i spannkörning för hundar 
 • Löptävlingar för renar
 • Löptävlingar för vinthundar i terräng 
 • Löptävlingar för vinthundar på bana 
 • Maratonprov i sportkörning med häst 
 • Terrängprov i fälttävlan med hästar 
 • Travtävlingar för hästar 
   

Blanketter

Anvisningar