Företag och föreningar

Vi på regionförvaltningsverket är behöriga i ärenden som gäller så kallat minoritetsskydd. Behörigheten omfattar bara behandlingen av sådana ärenden som är fastställda i lag. 

Vi kan besluta att en särskild granskning ska göras i ett bostadsaktiebolag, aktiebolag, bostadsrättsförening eller andelslag. 

Vi kan berättiga en sökande att sammankalla bolaget eller föreningen till ett möte.

Vi kan förordna en verksamhetsgranskare på anmälan i sådana fall där sammanslutningen enligt lagen, bolagsordningen eller stadgarna ska ha en verksamhetsgranskare. 

Vi kan förordna en verksamhetsgranskare på ansökan i sådana fall där sammanslutningen inte annars behöver ha en verksamhetsgranskare. Då har aktieägarna eller medlemmarna krävt att man ska utse en verksamhetsgranskare på det sätt som det bestäms i lagen.