Anvisningar

Här hittar du anvisningar som gäller registret över tjänsteproducenter Soteri.

För tjänsteproducenter inom social- och hälsovården:

För tjänsteproducenter inom småbarnspedagogik:

Allmänna anvisningar: