Svenska enheten för bildningsväsendet

Svenska enheten är en specialenhet vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland. Enheten betjänar det svenskspråkiga bildningsfältet i samtliga regioner i Finland med undantag för Åland.

Vi jobbar med:

Vi finns här:

Enhetens personal finns i Vasa, Helsingfors och Åbo. Du hittar personalens kontaktuppgifter via personsökningen. Vi informerar regelbundet om vår verksamhet via olika kanaler:

Så här behandlar svenska enheten för bildningsväsendet dina personuppgifter