Livsmedelstillsynen

Det primära styrnings- och vägledningsansvaret i frågor som hänför sig till livsmedelshygienen och livsmedel ligger hos det kommunala miljö- och hälsoskyddet.  I kommunerna vägleds och styrs konsumenter och livsmedelsföretagare i frågor som hänför sig till livsmedelssäkerheten. 

Om du misstänker en matförgiftning, kontakta då livsmedelstillsynen i din egen kommun.

Den kommunala livsmedelstillsynens kontaktuppgifter på Livsmedelsverkets webbplats

Vi på regionförvaltningsverket styr myndigheterna som utövar kommunal livsmedelstillsyn och övervakar att bestämmelserna i livsmedelslagen följs inom deras verksamhetsfält. Vi tjänar också som regional expert på livsmedelssäkerhet.  

Om du är missnöjd med livsmedelstillsynen, kan du framföra klagomål.

Läs mer om hur du framför ett klagomål.