Nyhetsbreven

Vi publicerar nyhetsbrev. I nyhetsbreven berättar vi om aktuella ärenden. Du kan prenumerera på nyhetsbrevet till e-post. 

Prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbreven är avgiftsfria. Du kan avsluta din prenumeration när som helst via länken i slutet av nyhetsbrevet.

År 2023

Regionförvaltningsverkens framtidsöversikt. Tillsammans och närä.

Biblioteksväsendet

Förmedlingsfrågor

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Svenska enheten för bildningsväsendet

Regionförvaltninsverkens svenska enhet för bildningsväsendet publicerar sitt nyhetsbrev en gång per månad. Här kan du bekanta dig med svenska enhetens fortbildningar och annat aktuellt inom bildningsväsendet.


År 2022

Svenska enheten för bildningsväsendet

Regionförvaltninsverkens svenska enhet för bildningsväsendet publicerar sitt nyhetsbrev en gång per månad. Här kan du bekanta dig med svenska enhetens fortbildningar och annat aktuellt inom bildningsväsendet.

Biblioteksväsendet

Biblioteksinfo är biblioteksväsendets nationella nyhetsbrev, som utkommer fyra gånger om året.

Förmedlingsfrågor


Äldre nyhetsbreven

Du är eventuellt intresserad av

Prenumerera på nyhetsbrevet

Svenska enhetens nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet

Biblioteksinfo och Webbtillgänglighet