En kvinna skriver anteckningar.

 

Våra verksamhetsprinciper

De viktigaste handlingarna för regionförvaltningsverkets resultatstyrning är strategidokumentet och resultatavtalet. 

Planering och uppföljning

Regionförvaltningsverket är en av de centrala aktörerna i det finländska samhället och därför har vi betydande möjligheter att främja hållbar utveckling.

Ansvarsfullhet inom regionförvaltningsverket