Djur

Vi vid regionförvaltningsverket övervakar att kommunerna ordnar veterinärtjänster och övervakar djurens hälsa och välbefinnande i enlighet med veterinärvårdslagen.

Regionförvaltningsverket i Lappland godkänner nya renslakterier och köttanläggningar som finns i anslutning till dem. Vi godkänner också ändringar i verksamheten vid inrättningar som redan är i drift.

Välj vilket ärende du vill veta mer om och läs här: