Kommunalveterinärens anmälan om smittsamma djursjukdomar

Anmälan om smittsamma djursjukdomar

Ring länsveterinären. Du behöver inte vara säker på misstanken, utan tillsammans med länsveterinären kan du granska situationen. Du får vid behov anvisningar till exempel om undersökning och provtagning.

Djursjukdomar har indelats i klasser enligt hur snabbt anmälan ska göras till länsveterinären. 

Meddela

  • utan dröjsmål om djursjukdomar som lätt sprider sig, om farliga och nya allvarliga djursjukdomar – även under jourtid
  • senast följande vardag om en djursjukdom som ska övervakas.

Om du är en myndighet, får du utanför tjänstetid telefonnumret till den jourhavande länsveterinären via Livsmedelverkets telefonnummer.

Gör en sammanfattning av alla djursjukdomar som ska bekämpas, anmälas och nya allvarliga djursjukdomar som du har konstaterat inom ditt ämbetsområde under en kalendermånad. Meddela oss om dem till regionförvaltningsverket senast den 15 dagen i följande månad. (Ange alltså de sjukdomar som konstaterats i januari senast den 15 februari.) Du hittar en länk till kontaktuppgifterna till våra registratorskontor nederst på den här sidan.

Gör anmälan på en färdig blankett som du hittar på Livsmedelsverkets webbplats.

Denna blankett innehåller en lista över de sjukdomar som ska anmälas. Ange i din månadsanmälan också de sjukdomar som du redan tidigare har kontaktat länsveterinären om. Även de månader då du inte har konstaterat någon anmälningspliktig sjukdom ska anmälas. Kryssa då för ”inga anmälningspliktiga djursjukdomar under rapporteringsperioden”. Du hittar en länk till blanketten nederst på den här sidan.

Före utgången av anmälningsmånaden tillställer vi Livsmedelsverket en sammanfattning av alla månatliga anmälningar som kommit till oss. Vi gör en anmälan från regionförvaltningsverket till Livsmedelsverket när vi får kännedom om en djursjukdom som lätt sprider sig, en farlig djursjukdom eller en ny allvarlig djursjukdom. Om en djursjukdom kan utgöra en fara för människors hälsa, underrättar vi den läkare vid hälsovårdscentralen som ansvarar för smittsamma sjukdomar om detta senast följande vardag. Även kommunalveterinären kan göra denna anmälan.

Länkar till lagar

Du är eventuellt intresserad av