Djur

Regionförvaltningsverket i Lappland godkänner nya renslakterier och köttanläggningar som finns i anslutning till dem. Vi godkänner också ändringar i verksamheten vid inrättningar som redan är i drift. Regionförvaltningsverket i Lappland för register över renbeteslag.

Dessutom övervakar vi privata veterinärtjänster antingen självständigt eller på förordnande av Livsmedelsverket.

Läs mer: