Vi utvecklar

Vi satsar mycket på att utveckla vår verksamhet och våra tjänster. Vi bedriver utvecklingsarbete i samarbete med intressegrupper och kunder. 

Vi vill vara en myndighet vars 

  • personal mår bra
  • verksamhet är genomskinlig
  • tjänster fungerar smidigt
  • kommunikation är öppen, smidig och vältajmad.

Vår utvecklingsverksamhet styrs av regionförvaltningsverkens och närings-, trafik- och miljöcentralernas gemensamma strategidokument och resultatavtal, som innehåller information om vilka projekt vi arbetar med för att nå våra mål. Under 2020ꟷ2023 utvecklar vi vår kundservicefunktion och har som mål är att förenhetliga tjänsteproduktionen, erbjuda nya tjänster och säkerställa tillgängligheten. 

Här kan du läsa mer om dessa teman: