Konkurrens- och konsumentärenden

Vi är sakkunnig- och tillsynsmyndighet i konkurrens- och konsumentärenden. Vi stöder god och jämlik ekonomisk konkurrens och exempelvis att konsumentskyddet realiseras. Vi stärker konsumenternas förtroende för marknaden och jämlika verksamhetsförutsättningar för företagare.

Våra uppgifter i samband med konkurrens- och konsumentärenden är att

  • övervaka hur priser annonseras i marknadsföringen
  • tillsammans med Säkerhets- och kemikalieverket (TUKES) övervaka att lagen om mätinstrument följs
  • övervaka registreringen av verksamhetsutövare som erbjuder paketresor, med andra ord kombinationer av resetjänster
  • EU-samarbeta
  • göra marknadsföring av konsumentkrediter
  • konkurrenstillsyn
  • göra konkurrens- och konsumentpolitiska utredningar i samarbete med Konkurrens- och konsumentverket.