Djurhållning

Du kan inte få jordbruksstöd, om märkningarna och registreringarna av ditt djur inte uppfyller kraven. Även om dina djur är hobby- eller sällskapsdjur och du inte ansöker om jordbruksstöd, måste du följa lagen.

Instruktioner

På Livsmedelsverkets webbplats hittar du anvisningar om hur du ska gå till väga när du börjar hålla djur.

Mer information i ämnet finns på Livsmedelsverkets webbplats

Registrera dig som djurhållare för produktionsdjur och anmäl djurhållningsplatsen för djuren i e-tjänsten. Alternativt kan du kontakta landsbygdsnäringsmyndigheten i din kommun. Du hittar förteckningen på Livsmedelsverkets webbplats. På Livsmedelsverkets webbplats hittar du anvisningar om hur man ska gå till väga när man börjar hålla djur.

Dessutom måste du registrera ditt djur och se till att de har en identifikator, t.ex. ett öronmärke. För olika djurarter finns det djurspecifika bestämmelser och anvisningar som gäller märkning och registrering.

Om du har en fiskodlingsanläggning måste du registrera dig i vattenbruksregistret.

Om du inrättar en fiskodlingsanläggning måste du skaffa ett hälsotillstånd för den. Mer information om hälsotillståndet får du på Livsmedelsverkets webbsidor.

Läs mer om yrkesmässig och omfattande djurhållning (privatperson)

Läs mer om yrkesmässig och omfattande djurhållning (företag eller organisation)

Om du yrkesmässigt köper eller säljer nötkreatur, svin, får eller getter, ska du utöver det som nämns ovan också registrera dig i djurförmedlarregistret. Gör registreringsanmälan till det regionförvaltningsverk inom vars område du huvudsakligen är verksam.

Läs mer om yrkesmässig och omfattande djurhållning (privatperson)

Läs mer om yrkesmässig och omfattande djurhållning (företag eller organisation)

Anmäl till regionförvaltningsverket om du säljer, förmedlar, hyr, fostrar, tränar, utbildar, förvarar, tar hand om eller använder sällskaps- eller hobbydjur i undervisning.

Gör anmälan i god tid innan du inleder din verksamhet eller väsentligen ändrar den. Du hittar en länk till blanketten nederst på den här sidan. Skicka din blankett till det regionförvaltningsverk inom vars område du är verksam.

Läs mer om djurskyddet

Länkar till lagar