Handelsregisterutdrag 

I handelsregistret som drivs av patent- och registerstyrelsen måste det framgå av företagets verksamhetsområde vilka hälso- och sjukvårdstjänster som företaget erbjuder.

Bifoga till tillståndsansökan ett högst tre månader gammalt handelsregisterutdrag från patent- och registerstyrelsen. 

Handelsregisterutdraget

Länkar till lagar