Besiktningsveterinärens anmälan om broilrars välbefinnande 

När du som besiktningsveterinär gör en utvärdering om broilrars välbefinnande och upptäcker en försämring under uppfödningstiden, meddela detta

  • till den som äger eller håller broilrar
  • till det regionförvaltningsverk inom vars område djurhållningsenheten är belägen.

Gör anmälan per e-post till regionförvaltningsverkets registratorskontor.  Du hittar en länk till kontaktuppgifterna till våra registratorskontor nederst på den här sidan.

Utifrån din anmälan bestämmer vi vid behov vid regionförvaltningsverket om en lägre uppfödningstäthet för broilrarna. Vid behov gör vi en djurskyddsinspektion på gården.

Uppfödningsförhållandena och hälsan hos broilrar påverkar deras välbefinnande. När den utvärderas är de faktorer som beskriver välbefinnandet dödligheten i flocken och utvärderingen av trampdynedermatit som görs på flocken i samband med köttkontrollen.

Länkar till lagar