Kundservice och andra kontaktkanaler

Vi vill att du ska hitta det lämpligaste sättet för dig att uträtta ett ärende. Om det inte finns en elektronisk tjänst eller en elektronisk blankett för ett visst ärende kan du använda någon av våra andra kontaktkanaler:

Regionförvaltningsverkets kundservice

Vår nya kundservice ger dig råd i frågor som gäller regionförvaltningsverkets uppgifter. Vi hjälper dig också att uträtta ärenden hos oss.

Regionförvaltningsverkets kundservice

Arbetarskyddets telefonrådgivning

Telefonnumret till arbetarskyddsmyndigheternas riksomfattande telefonrådgivning är 0295 016 620.

Rådgivningen är indelad i fyra ämnesområden: arbetsavtalsrådgivning, arbetsmiljörådgivning, jour inom byggbranschen samt arbetshälsojour.

Abetarskyddets telefonrådgivning

Kundservice för miljöärenden

Regionförvaltningsverkens och NTM-centralernas kundservice för miljöärenden:

  • ger råd om hur du inleder ett ärende
  • ger råd om hur du använder webbplatsen miljo.fi
  • besvarar frågor och respons. 

Kundservice för miljöärenden

Databas över vatten- och miljötillstånd

Sök bland inledda, delgivna och beslutade vatten- och miljötillståndsärenden samt tillhörande offentliga dokument.

Databas över vatten- och miljötillstånd

Registraturtjänster

Våra registratorskontor:

  • tar emot officiella handlingar
  • registrerar dem i ärendehanteringssystemet
  • ger information om vilken myndighet som har hand om ärendet
  • ger kundservice.

Registraturtjänster

Blanketter

För att kunna öppna blanketter i pdf-format behöver du ha programmet Adobe Acrobat Reader. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av programmet så att blanketterna säkert fungerar. Du kan ladda ner programmet gratis på Adobes webbplats.

I slutet av blanketten hittar du information om vilken adress blanketten ska skickas till.

Vi rekommenderar att du använder någon av webbläsarna Mozilla Firefox eller Google Chrome för att öppna, fylla i och skriva ut pdf-blanketter.

Blanketter

Telefonväxel

Vår telefonväxel betjänar på numret 0295 016 000.

Telefonväxel

Kontaktuppgifter

Våra kontaktuppgifter