Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen.

Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av lagar och åtta ministerier. Regionförvaltningsverket är ministeriernas representant i regionerna och verkställer de uppgifter som det fått av dem.

På det finländska fastlandet finns sex regionförvaltningsverk. Statens ämbetsverk på Åland är den statliga regionförvaltningsmyndigheten på Åland.

Regionförvaltningsverkets kontaktuppgifter

Vår vision

I riktning mot en hållbar framtid – för människors och regioners bästa. 

Våra värden

Kundorientering

Vi betjänar proaktivt, rättvist, snabbt och så att intressen jämkas.

Sakkunskap

Vi erbjuder våra klienter bästa möjliga sakkunnighet och information.

Vi förnyar aktivt vårt kunnande.

Samarbete

Vi arbetar tillsammans på ett resultatgivande och förvaltningsöverskridande sätt.

Vi utvecklar vår verksamhet öppet och i interaktion med partners och klienter.

Våra strategiska prioriteringar

  • Vi tryggar välfärd och jämlikhet

  • Vi förstärker livskraften
  • Vi eftersträvar koldioxidneutralitet
  • Klientskap och digitalisering
  • Gemensamma handlingssätt och partnerskap
  • Personalen och arbetsgemenskapen

Länkar till lagar