Förebyggande rusmedelsarbete

Regionförvaltningsverken styr det förebyggande rusmedelsarbetet inom sitt verksamhetsområde och planerar och utvecklar det i samarbete med andra myndigheter och organisationer. Regionförvaltningsverken stöder också kommunerna och välfärdsområdena i att utveckla och genomföra det förebyggande rusmedelsarbetet.

Vi vägleder och övervakar arbetet med det förebyggande rusmedelsarbetet i välfärdsområdena och i kommunerna.

Styrningsbrev

Länkar till lagar