Besiktningsveterinärens anmälan om brott mot djurskyddsbestämmelserna eller avlivningsförordningen

Om du som besiktningsveterinär vid ett slakteri misstänker brott mot djurskyddsbestämmelserna eller avlivningsförordningen, meddela oss om saken. Till exempel djur som är smutsiga eller för magra, sjuka eller annars tvivelaktiga slaktdjur kan väcka misstankar.

Gör anmälan per e-post till registratorskontoret vid det regionförvaltningsverk inom vars område djurhållningsenheten är belägen. Du hittar en länk till kontaktuppgifterna till våra registratorskontor nederst på den här sidan. Du kan använda Livsmedelsverkets blankett eller skicka en fritt formulerad anmälan.

På basis av din anmälan ber vi kommunalveterinären utreda situationen. Vid behov gör vi en djurskyddsinspektion på gården. De kostnader som kontrollen medför för kommunen ersätts med statsmedel.

Länkar till lagar