Kommunikation

Vår kommunikationsenhet står till tjänst på vardagar klockan 9–16 på adressen [email protected]. Mediakontakter som gäller arbetarskyddet ber vi vänligen att skickas direkt till ansvarsområdet för arbetarskyddets kommunikation på adressen [email protected].

Vår kundservice ger dig råd i frågor, om du kontaktar oss i ett ärende som gäller dig själv eller din sammanslutning, till exempel ett tillståndsärende. Du hittar kundservices kontakuppgifter på vår webbsida: Kundservice.

E-tjänsterna

Grafisk anvisning

Media betjänas dessutom av

 • Våra regionala kommunikationschefer: 
  • Södra Finland: Johanna Koskela, tfn 0295 016 131 
  • Östra Finland: Auli Posti, tfn 0295 016 131
  • Lappland: Anne Leinonen, tfn 0295 017 313
  • Sydvästra Finland: Mari Kaarnavaara-Puutio, tfn 0295 016 410
  • Västra och Inre Finland: [email protected]
  • Norra Finland: Alpo Merilä, tfn 0295 017 530
 • Enhetschef: Heli Mikkelä, tfn 0295 016 818
 • Arbetarskyddets kommunikation, tfn 0295 018 633

Kommunikation om coronabegränsningar:

Bilder för media 

På webbsidan avi.kuvat.fi,  Öppnas i ny flik finns fotografier som media kan använda. På sidorna finns till exempel fotografier på överdirektörerna. Var god och manipulera inte våra bilder för egna syften utan tillstånd. Använd dem inte heller på olämpligt sätt eller i strid med god sed. Våra bilder får inte användas för kommersiella ändamål. 

Avi.kuvat.fi

Regionförvaltningsverket i sociala medier 

Twitter 

Facebook 

Andra kanaler 

Överdirektörer