Blanketter

E-blanketten du kan fylla i och skicka den direkt vidare elektroniskt. E-blanketter

På den här sidan har vi sammanställt blanketter som är i Word- eller pdf-format. Om inget annat anges i länken går den till blanketten som finns i tjänsten suomi.fi.  Du kan fylla i blanketten elektroniskt. Spara blanketten på din egen dator och fyll i den först efter det. På vissa av blankettsidorna på suomi.fi finns också ifyllnadsanvisningar och bilageblanketter i pdf- och word-format. Word- och pdf-filerna är ännu inte till alla delar digitalt tillgängliga.

Alkohol och alkoholservering

Begravning

Deponering av betalningar

Djur

Förmedlingsrörelser

Brandskydd

Hälsovårdstjänster

Använd i första hand i e-tjänsten. Därifrån styrs anmälan till rätt myndighet. När ansökan eller anmälan lämnas i e-tjänsten är handläggningsavgiften lägre än om man använder en blankett.

Soteri-registert (Valviras e-tjänst)

Om tjänsteproducenten endast bedriver verksamhet i ett regionförvaltningsverks område kan ansökan eller anmälan också göras på en pappersblankett och skickas till regionförvaltningsverkets registratorskontor.

Indrivningsbyråar

Kreditgivare

Social- och hälsovård

Använd i första hand i e-tjänsten. Därifrån styrs anmälan till rätt myndighet. När ansökan eller anmälan lämnas i e-tjänsten är handläggningsavgiften lägre än om man använder en blankett.

Soteri-registert (Valviras e-tjänst)

Om tjänsteproducenten endast bedriver verksamhet i ett regionförvaltningsverks område kan ansökan eller anmälan också göras på en pappersblankett och skickas till regionförvaltningsverkets registratorskontor.

Småbarnspedagogik

Andra