Offentliga delgivningar Västra och Inre Finland

3.12.2021

Meddelande om beslut som hålls framlagt hos Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands beslut i ärendet LSSAVI/18865/2021 som meddelades den 3 december 2021 hålls framlagt vardagar klockan 8.00–16.15 till och med den 5 januari 2022 hos Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland på adressen Wolffskavägen 35, 65100 Vasa. Beslutet gäller ordnande av sammankomstbegränsningar inom kommunerna i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 3.12.2021. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands beslut | Besvärsanvisning | Kommunerna


1.12.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har den 1 december 2021 i ärendet LSSAVI/18844/2021 meddelat ett beslut enligt 16 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 31 december 2021 hos Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland på adressen Wolffskavägen 35, 65100 Vasa. Beslutet gäller ordnande av obligatoriska hälsokontroller som gäller vid gränsövergångarna inom regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands område.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 1.12.2021. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands beslut | Besvärsanvisning


25.11.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands beslut i ärendet LSSAVI/17760/2021 som meddelades den 25 november 2021 hålls framlagt vardagar klockan 8.00–16.15 till och med den 19 december 2021 hos Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland på adressen Wolffskavägen 35, 65100 Vasa. Beslutet gäller ordnande av sammankomstbegränsningar inom kommunerna i Vasa sjukvårdsdistrikt.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 25.11.2021. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands beslut | Besvärsanvisning | Kommunerna


12.11.2021

Meddelande om beslut som hålls framlagt hos Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands beslut i ärendet LSSAVI/17067/2021 som meddelades den 12 november 2021 hålls framlagt vardagar klockan 8.00–16.15 till och med den 5 december 2021 hos Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland på adressen Wolffskavägen 35, 65100 Vasa. Beslutet gäller ordnande av sammankomstbegränsningar inom kommunerna i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 12.11.2021. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands beslut | Besvärsanvisning Kommunerna

23.8.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har den 23 augusti 2021 i ärendet LSSAVI/12477/2021 meddelat ett beslut enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 14 september 2021 hos Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland på adressen Wolffskavägen 35, 65100 Vasa. Beslutet gäller ett föreläggande enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar som gäller inom kommunerna i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 23.8.2021. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands beslut
Besvärsanvisning Kommunerna | Anvisningar för at förhindra coronavirussmitta vid offentliga tillstängningar, vid allmänna sammankomster och vid användningen av offentliga lokaler 


Var kan jag hitta gamla beslut?

Om beslutet finns inte längre till påseende på webbplatsen, kan du begära det av registratorskontoret. 

Registratorskontorens kontaktuppgifter

Anvisningar för begäran om uppgifter