Offentliga delgivningar Västra och Inre Finland

23.8.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har den 23 augusti 2021 i ärendet LSSAVI/12477/2021 meddelat ett beslut enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 14 september 2021 hos Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland på adressen Wolffskavägen 35, 65100 Vasa. Beslutet gäller ett föreläggande enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar som gäller inom kommunerna i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 23.8.2021. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands beslut
Besvärsanvisning Kommunerna | Anvisningar för at förhindra coronavirussmitta vid offentliga tillstängningar, vid allmänna sammankomster och vid användningen av offentliga lokaler 


10.8.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har den 10 augusti 2021 i ärendet LSSAVI/11801/2021 meddelat ett beslut enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 8 september 2021 hos Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland på adressen Wolffskavägen 35, 65100 Vasa. Beslutet gäller ett föreläggande enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar som gäller inom kommunerna i Vasa sjukvårdsdistrikt.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 10.8.2021. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands beslut
Besvärsanvisning Kommunerna | Anvisningar för at förhindra coronavirussmitta vid offentliga tillstängningar, vid allmänna sammankomster och vid användningen av offentliga lokaler 


12.7.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har den 8 juli 2021 meddelat ett beslut i ärendet LSSAVI/10720/2021. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00–16.15 till och med den 11 augusti 2021 hos Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland på adressen Wolffskavägen 35, 65100 Vasa. Beslutet gäller upphävandet av ett beslut enligt 16 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Det här meddelandet har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats den 11 augusti 2021. Delfåendet av beslutet ovan anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands beslut | Besvärsanvisning | Kommunerna


23.6.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har den 23 juni 2021 i ärendet LSSAVI/10027/2021 meddelat ett beslut enligt 16 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00–16.15 till och med 31.7.2021 hos Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland på adressen Wolffskavägen 35, 65100 Vasa. Beslutet gäller ett förordnande enligt 16 § i lagen om smittsamma sjukdomar. 

Det här meddelandet har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats den 23 juni 2021. Delfåendet av beslutet ovan anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands beslut | Besvärsanvisning | THL:s rekommendation om hälsokontroller i samband med inresa i landet i syfte att förhindra spridning av viruset SARS-CoV-2 och dess mutationer som smittar lätt, 10.6.2021


14.6.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har den 14 juni 2021 i ärendet LSSAVI/9549/2021 meddelat ett beslut om förbud enligt 15 § och 16 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00–16.15 till och med den 30 juni 2021 hos Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland vid adressen Wolffskavägen 35, 65100 Vasa. Beslutet gäller ett förbud enligt 15 § och 16 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Det här meddelandet har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats den 14 juni 2021. Delfåendet av beslutet ovan anses ha skett den sjunde dagen efter datumet då delgivningen offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands beslut Besvärsanvisning THL:s rekommendation om testning vid gränsen för att förhindra spridningen av nya SARS-CoV-2- varianter som smittar lätt, 10.6.2021 (på finska)


9.6.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har den 9 juni 2021 i ärendet LSSAVI/9322/2021 meddelat ett beslut enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 22 juni 2021 hos Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland på adressen Wolffskavägen 35, 65100 Vasa. Beslutet gäller ett föreläggande enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar som gäller inom kommunerna i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt (förutom Reisjärvi).

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 9.6.2021. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands beslut
Besvärsanvisning Kommunerna | Anvisningar för at förhindra coronavirussmitta vid offentliga tillstängningar, vid allmänna sammankomster och vid användningen av offentliga lokaler