Offentliga delgivningar Västra och Inre Finland

 

 ​17.2.2022

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har den 17 februari 2022 meddelat ett beslut i ärendet LSSAVI/2936/2022. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00–16.15 till och med den 28 februari 2022 hos Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland på adressen Wolffskavägen 35, 65100 Vasa. Beslutet gäller ett föreläggande enligt 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar som gäller i kommunernas områden i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt.

Det här meddelandet har publicerats på regionförvaltningsverkets webbplats 17.2.2022. Delfåendet av ovan nämnda beslut anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands beslut | Besvärsanvisning Kommunerna


Var kan jag hitta gamla beslut?

Om beslutet finns inte längre till påseende på webbplatsen, kan du begära det av registratorskontoret. 

Registratorskontorens kontaktuppgifter

Anvisningar för begäran om uppgifter