Offentliga delgivningar Västra och Inre Finland

Det finns inga offentliga delgivningar för tillfället på svenska.


Var kan jag hitta gamla beslut?

Om beslutet finns inte längre till påseende på webbplatsen, kan du begära det av registratorskontoret. 

Registratorskontorens kontaktuppgifter

Anvisningar för begäran om uppgifter