Offentliga delgivningar Västra och Inre Finland

23.6.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har den 23 juni 2021 i ärendet LSSAVI/10027/2021 meddelat ett beslut enligt 16 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00–16.15 till och med 31.7.2021 hos Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland på adressen Wolffskavägen 35, 65100 Vasa. Beslutet gäller ett förordnande enligt 16 § i lagen om smittsamma sjukdomar. 

Det här meddelandet har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats den 23 juni 2021. Delfåendet av beslutet ovan anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

 

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands beslut | Besvärsanvisning | THL:s rekommendation om hälsokontroller i samband med inresa i landet i syfte att förhindra spridning av viruset SARS-CoV-2 och dess mutationer som smittar lätt, 10.6.2021


14.6.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har den 14 juni 2021 i ärendet LSSAVI/9549/2021 meddelat ett beslut om förbud enligt 15 § och 16 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00–16.15 till och med den 30 juni 2021 hos Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland vid adressen Wolffskavägen 35, 65100 Vasa. Beslutet gäller ett förbud enligt 15 § och 16 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Det här meddelandet har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats den 14 juni 2021. Delfåendet av beslutet ovan anses ha skett den sjunde dagen efter datumet då delgivningen offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands beslut Besvärsanvisning THL:s rekommendation om testning vid gränsen för att förhindra spridningen av nya SARS-CoV-2- varianter som smittar lätt, 10.6.2021 (på finska)


9.6.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har den 9 juni 2021 i ärendet LSSAVI/9322/2021 meddelat ett beslut enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 22 juni 2021 hos Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland på adressen Wolffskavägen 35, 65100 Vasa. Beslutet gäller ett föreläggande enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar som gäller inom kommunerna i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt (förutom Reisjärvi).

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 21.5.2021. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands beslut
Besvärsanvisning Kommunerna | Anvisningar för at förhindra coronavirussmitta vid offentliga tillstängningar, vid allmänna sammankomster och vid användningen av offentliga lokaler 


28.5.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har den 28 maj 2021 i ärendet LSSAVI/8524/2021 meddelat ett beslut enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 15 juni 2021 hos Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland på adressen Wolffskavägen 35, 65100 Vasa. Beslutet gäller ett föreläggande enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar som gäller inom kommunerna i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt (förutom Reisjärvi).

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 28.5.2021. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands beslut Besvärsanvisning Kommunerna 


26.5.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har den 26 maj 2021 i ärendet LSSAVI/7731/2021 meddelat ett beslut om förbud enligt 15 § och 16 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00–16.15 till och med den 30 juni 2021 hos Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland vid adressen Wolffskavägen 35, 65100 Vasa. Beslutet gäller ett förbud enligt 15 § och 16 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Det här meddelandet har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats den 26 maj 2021. Delfåendet av beslutet ovan anses ha skett den sjunde dagen efter datumet då delgivningen offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands beslut Besvärsanvisning THL:s rekommendation om testning vid gränsen för att förhindra spridningen av nya SARS-CoV-2- varianter som smittar lätt, 29.3.2021 


21.5.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har den 21 maj 2021 i ärendet LSSAVI/8093/2021 meddelat ett beslut enligt 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 4 juni 2021 hos Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland på adressen Wolffskavägen 35, 65100 Vasa. Beslutet gäller ett föreläggande enligt 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar som gäller inom kommunerna i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt (förutom Reisjärvi).

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 21.5.2021. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands beslut | | Besvärsanvisning Kommunerna 


12.5.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har den 12 maj 2021 i ärendet LSSAVI/7634/2021 meddelat ett beslut om förbud enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00–16.15 till och med den 1 juni 2021 hos Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland vid adressen Wolffskavägen 35, 65100 Vasa. Beslutet gäller ett förbud enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar mot offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i kommunernas områden i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt.

Det här meddelandet har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats den 12 maj 2021. Delfåendet av beslutet ovan anses ha skett den sjunde dagen efter datumet då delgivningen offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands beslut Besvärsanvisning Kommunerna Anvisningar för at förhindra coronavirussmitta vid offentliga tillstängningar, vid allmänna sammankomster och vid användningen av offentliga lokaler 


11.5.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har den 11 maj 2021 i ärendet LSSAVI/7309/2021 meddelat ett beslut om förbud enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00–16.15 till och med den 1 juni 2021 hos Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland vid adressen Wolffskavägen 35, 65100 Vasa. Beslutet gäller ett förbud enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar mot offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i kommunernas områden i Vasa, Södra Österbottens, Mellersta Finlands och Birkalands sjukvårdsdistrikt samt i kommunen Punkalaidun, som tillhör landskapet Birkaland.

Det här meddelandet har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats den 11 maj 2021. Delfåendet av beslutet ovan anses ha skett den sjunde dagen efter datumet då delgivningen offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands beslut Besvärsanvisning Kommunerna Anvisningar för at förhindra coronavirussmitta vid offentliga tillstängningar, vid allmänna sammankomster och vid användningen av offentliga lokaler 


26.4.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har den 26 april 2021 i ärendet LSSAVI/6534/2021 meddelat ett beslut om förbud enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00–16.15 till och med den 16 maj 2021 hos Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland vid adressen Wolffskavägen 35, 65100 Vasa. Beslutet gäller ett förbud enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar mot offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i kommunernas områden i Vasa, Södra Österbottens, Mellersta Österbottens, Mellersta Finlands och Birkalands sjukvårdsdistrikt samt i kommunen Punkalaidun, som tillhör landskapet Birkaland.

Det här meddelandet har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats den 26 april 2021. Delfåendet av beslutet ovan anses ha skett den sjunde dagen efter datumet då delgivningen offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands beslut  pdf 149kB Besvärsanvisning  pdf 104kB Kommunerna  pdf 37kB Anvisningar för at förhindra coronavirussmitta vid offentliga tillstängningar, vid allmänna sammankomster och vid användningen av offentliga lokaler  pdf 2.3MB


23.4.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har den 23 april 2021 i ärendet LSSAVI/6205/2021 meddelat ett beslut om förbud enligt 15 § och 16 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00–16.15 till och med den 31 maj 2021 hos Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland vid adressen Wolffskavägen 35, 65100 Vasa. Beslutet gäller ett förbud enligt 15 § och 16 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Det här meddelandet har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats den 23 april 2021. Delfåendet av beslutet ovan anses ha skett den sjunde dagen efter datumet då delgivningen offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands beslut  pdf 151kB Besvärsanvisning  pdf 104kB THL:s rekommendation om testning vid gränsen för att förhindra spridningen av nya SARS-CoV-2- varianter som smittar lätt, 4.2.2021 pdf 51kB