Förskoleundervisning  

Året innan skolplikten börjar ska barnet ta del i ettårig förskoleundervisning eller annan aktivitet som uppnår samma mål som förskoleundervisningen. Förskoleundervisningen kostar ingenting. 

Förskoleundervisningen omfattas av lagen om grundläggande utbildning. Barnet har rätt att utöver förskoleundervisningen ta del i kompletterande småbarnspedagogik som regleras av lagen om småbarnspedagogik. För kompletterande småbarnspedagogik tas ut en klientavgift som baserar sig på familjens inkomster. 

Förskoleundervisningen styrs utöver lagstiftningen av Utbildningsstyrelsens (2014) publikation grunderna för förskoleundervisningens läroplan.

Du kan begära omprövning av kommunens beslut hos regionförvaltningsverket, exempelvis i ärenden gällande antagningen till förskoleelev. 

Information om att göra en begäran om omprövning

Mer information om förskoleundervisningen på Utbildningsstyrelsens webbsidor.

Du är eventuellt intresserad av