Kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån

Registreringen och tillsynen över kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån har överförts till Finansinspektionen 1.7.2023.

Näringsidkare som är antecknade i registret behöver inte registrera sig på nytt. Uppgifterna i det register som regionförvaltningsverket upprätthåller har överförts till det register enligt den nya lagen som upprätthålls av Finansinspektionen.

Ärenden som inletts före 1.7.2023 behandlas färdigt hos regionförvaltningsverket.

Länkar till lagar

Du är eventuellt intresserad av