Nainen on kyykyssä navetan käytävällä ja juttelee yhdelle lehmistä. Djur och försöksdjur

På regionförvaltningsverket styr och övervakar vi att lagstiftningen som ska trygga djurens hälsa och välbefinnande följs. Dessutom är vi behörig myndighet för tillstånd, anmälan och registrering i vissa djurärenden.

Försöksdjur

Läs mer om tillstånd, anmälningar och ansökningar för våra olika kundgrupper:

Vi vägleder och övervakar

Vi styr kommunernas djurskyddstillsyn, vägleder och övervakar bekämpningen av djursjukdomar, utarbetar en regional bekämpningsplan mot djursjukdomar och vidtar vid behov åtgärder för att förebygga och utplåna spridningen av djursjukdomar som ska bekämpas.

Läs mer om tillsynen av djurärenden:

Länkar till lagar