Klagomål om räddningsväsendet

Regionförvaltningsverken övervakar räddningsväsendet samt nivån och tillgången till räddningsväsendets tjänster. Du kan lämna klagomål till oss om de uppgifter inom räddningsväsendet som anges i räddningslagen. Räddningsverken ska bland annat:

  • förebygga bränder och andra olyckor 
  • fungera på ett ändamålsenligt sätt vid olyckor och farliga situationer samt begränsa olyckornas följder 
  • ha hand om tillsynsuppgifter, till exempel brandsyner 
  • varna befolkningen vid farliga situationer och olyckor samt underhålla det larmsystem som behövs 
  • ha hand om uppgifter som hör till räddningsverksamheten 
  • ha hand om övriga uppgifter som hör till räddningsverket 
  • ha hand om räddningsväsendets tjänsteinnehavares verksamhet.

Observera att vi på regionförvaltningsverket inte övervakar nödcentralens verksamhet.

Du hittar anvisningar om att lämna klagomål om nödcentralens verksamhet på nödcentralverkets webbsidor.

Läs mer om att lämna klagomål på våra webbsidor.