Livsmedel

Vi styr och ger råd till de kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna vid tolkningen av lagstiftningen. Vi ordnar till exempel handledningsdagar samt möten och utbildningar kring ämnet. Dessutom ger vi handledning och rådgivning såväl per telefon som per e-post.

Vi gör också utvärderings- och styrningsbesök hos de kommunala tillsynsenheterna för miljö- och hälsoskyddet. Genom besöken säkerställs att miljö- och hälsoskyddet ordnas på ett enhetligt sätt och i enlighet med kraven i lagstiftningen.