Karriär

Det finns sex regionförvaltningsverk i Finland. I dem arbetar sakkunniga för invånarnas och regionernas bästa. Läs mer om våra uppgifter: Om oss.

Regionförvaltningsverken har totalt omkring 1 200 medarbetare runt om i landet. De har vanligen högskoleexamen inom exempelvis förvaltningsvetenskap, juridik, medicin eller samhällsvetenskaper. Hos oss arbetar dessutom experter inom undervisning, hälso- och sjukvård och näringslivet.

Bland jobbtitlarna finns planerare, regionförvaltningsöverläkare, arbetarskyddsingenjör, miljöråd och jurist. Vanliga titlar som finns inom flera ansvarsområden är överinspektör och inspektör. Du kan vara till exempel överinspektör för socialvården, hälso- och sjukvården, räddningsväsendet eller arbetarskyddet.

Läs våra medarbetarberättelser

Aili Forstén arbetar som alkoholöverinspektör vid Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland. Ailis arbete omfattar tillståndsförvaltning, tillsyn och brett samarbete med myndigheter och intressegrupper.

Läs mer om Ailis arbete

 

 

Ulla Rikula arbetar som länsveterinär vid Regionförvaltningsverket i Lappland. Hon upplever att arbetet för djurens bästa belönar varje dag. Hon anser att en viktig del av arbetet är att delta i utvecklingen av djurskyddsprocessen.

Läs mer om Ullas arbete

 

 

Tiina Åke är projektexpert för digitaliseringsprojektet vid regionförvaltningsverkets riksomfattande förvaltnings- och utvecklingsenhet. I hennes arbete ingår dessutom andra expertuppgifter inom ärendehantering. Till utbildningen är hon filosofie magister.

Läs mer om Tiinas arbete

 

 

Simo Marttinen arbetar som IKT-pedagog vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland. Till hans uppgifter hör att ordna fortbildning för lärare och utveckla fortbildningsverksamheten. Simo är utbildad klasslärare.

Läs mer om Simos arbete

 

 

Sampsa Lintunen är räddningsöverinspektör vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland. För en erfaren expert inom räddningsbranschen var det en naturlig länk i karriärutvecklingen att söka sig till regionförvaltningsverket. Det var bland annat möjligheterna till distansarbete och regelbunden arbetstid som lockade. 

Läs mer om Sampsas arbete

 

 

Johanna Koskela arbetar som regional kommunikationschef vid Regionförvaltningsverket i Södra Finlands kontor i Helsingfors. Magistern i finska språket njuter av sitt arbete i knutpunkten för den offentliga förvaltningens kommunikation. Den offentliga förvaltningens kommunikation måste hålla jämna steg med utvecklingen. Det gör arbetet utmanande men givande.

Läs mer om Johanna

 

 

Jussi Hyrkäs.Jussi Hyrkäs arbetar som jurist för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Norra Finland. Han upplever att sitt arbete för hälsosamt och säkert arbete har verklig betydelse. Han utreder juridiska problem inom arbetslivets olika områden och får samarbeta t.ex. med arbetarskyddsinspektörerna. 

Läs mer on Jussis arbete

 

Vår personalstrategi 2020–2023

I enlighet med den senaste personalstrategin grundar sig vår verksamhet på gedigen sakkunskap samt bra ledarskap, chefsarbete och arbetskamratskap.  

 • Vi ser till att vår personals kompetens utvecklas på ett mångsidigt, förutseende och planmässigt sätt. 
 • Vi förhåller oss positivt till rörlighet i fråga om kompetens, arbete, information och personal och strävar efter att hitta lösningar för att stödja rörligheten.
 • Vi satsar på personalens arbetshälsa och stärker gemenskapen. 

Av våra medarbetare har cirka 88 procent fast anställning och cirka 94 procent heltidsanställning. Våra medarbetare är högt utbildade eftersom nästan 60 procent har högre högskoleexamen och cirka 30 procent lägre högskoleexamen.

Vår personal 2020

Nedan har vi gjort en sammanställning av väsentliga siffror om vår personal. Du kan titta på uppgifterna i text- eller bildformat.

Antal anställda 2018−2020

 • 2018: 1 203 personer
 • 2019: 1 250 personer
 • 2020: 1 260 personer

Könsfördelning 2020

 • män 436 (34,6 %)
 • kvinnor 824 (65,4 %)

Fastanställda och visstidsanställda 2018−2020

 • 2018: 85,6 % och 14,4 %
 • 2019: 87,2 % och 12,8 %
 • 2020: 87,9 % och 121 %

Hel- och deltidsanställda 2018−2020

 • 2018: 92,9 % och 7,1 %
 • 2019: 93,7 % och 6,3 %
 • 2020: 94,0 % och 6,0 %

Medelålder 2018−2020

 • 2018: 50,3 år
 • 2019: 49,9 år
 • 2020: 49,4 år

Personer 31.12.2020

 • Södra Finland 536
 • Östra Finland 137
 • Lappland 43
 • Sydvästra Finland 139
 • Västra och Inre Finland 258
 • Norra Finland 147

Årsv. pris 2018−2020

 • 2018: 60 448 e
 • 2019: 63 189 e
 • 2020: 64 095 e

Utbildning 2020

 • högre högskolenivå / forskarutbildning: 58,6 %
 • lägsta högre nivå och lägre högskolenivå: 29,9 %
 • mellannivå: 9,4 %
 • grundnivå och okänd: 2,1 %

Arbetshälsa 2019−2020 (asteikko 0−4)

 • arbetstillfredsställelse 2018: 3,63
 • arbetstillfredsställelse 2019: 3,68
 • arbetstillfredsställelse 2020: 3,73
 • ledarskapsindex 2020: 3,52

Sjukfrånvaro i arbetsdagar / årsv.

(2020: 8 750 arbetsdagas)

 • 2018: 9,3
 • 2019: 9,0
 • 2020: 7,2

Årsv. anvarsområden 2020

 • specialiserade enheter 13,9
 • överdirektörerna och ledningens stöd 27,4
 • räddningsväsende och beredskap 36,1
 • undervisnings- och kultusväsendet 100,5
 • förvaltnings- och utvecklingstjänster 117,7
 • miljötillstånd 143,0
 • basservice, rättskydd och tillstånd 380,3
 • arbetarskyddet 404,1

En figur med nyckeltal för regionförvaltningsverkens personal år 2020. Uppgifterna finns i textform före figuren.

Klicka på bilden så öppnas en större version av den på en ny flik.
 

Hur söker jag jobb hos regionförvaltningsverket?

Regionförvaltningsverkens alla lediga jobb som kan sökas externt finns på adressen Valtiolle.fi. Även ansökan till jobben sker via Valtiolle.fi. Utöver att fylla i ansökan kan du fritt berätta om dig själv och oftast kan du bifoga din meritförteckning till ansökan.

Berätta i ansökan om dig själv och din kompetens på ett strukturerat och tydligt sätt. Vi är till exempel intresserade av att höra hur din tidigare erfarenhet är till hjälp i det arbete du nu söker.

Skriv din ansökan kortfattat. Sammanfatta vilken kompetens som är viktigast med tanke på din arbetsuppgift.

Tips: När du skriver en ansökan, spegla din kompetens och dina styrkor mot de förväntningar som vi har beskrivit i annonsen. 

Hur förbereder man sig inför intervjun?

På intervjun vill vi lära känna dig. Du får lyfta fram dina bästa sidor och visa dina kunskaper. Du kan förbereda dig inför intervjun på förhand till exempel genom att

 • bekanta dig noggrant med platsannonsen
 • fundera på vad som krävs i arbetet och hur din egen kompetens lämpar sig för uppgiften
 • bekanta dig med våra sociala medier och vår webbplats. Till exempel genom att läsa våra medarbetarberättelser får du veta hur det är att arbeta hos oss.
 • fundera på förhand på vad du vill fråga intervjuaren.

Ofta ordnas intervjuerna ansikte mot ansikte på regionförvaltningsverkets kontor. Vi kan också ordna en virtuell intervju till exempel via Teams. Under coronatiden har virtuella intervjuer blivit vanligare.

Våra lediga arbetsplatser