Användning av djur för vetenskapliga ändamål och undervisningsändamål

Tillstånd för försöksdjursverksamhet

Den som bedriver försöksdjursverksamhet behöver verksamhetstillstånd. Verksamhetsutövaren kan vara t.ex. ett universitet eller forskningsinstitut. Med tillståndsförfarandet kontrollerar vi att bl.a. lokalerna, utrustningen och skötseln av djuren har ordnats på behörigt sätt. Verksamheten får inte inledas förrän vi har beviljat tillstånd.

Vi övervakar verksamheten genom regelbundna inspektioner.

Projekttillstånd för djurförsök

Djurförsök kallas i lagstiftningen för projekt. För dem ska man ansöka om projekttillstånd. Handläggningen av projekttillstånd har på riksnivå centraliserats till projekttillståndsnämnden.

Föredragandena vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland bereder ansökningarna för behandling i nämnden.

Verksamhetstillståndet och hur det ansöks