Smittsamma sjukdomar

Om du söker aktuell information om fågelinfluensa, se Livsmedelsverkets webbplats.

När symtom som är typiska för en smittsam sjukdom upptäcks, inleds genast undersökningar och provtagningar så snart som möjligt för att spåra upp den som eventuellt bär på sjukdomen och för att begränsa sjukdomen. Detta gäller både husdjur och vilda djur, eftersom många sjukdomar överförs mellan olika djurarter.

Vanliga frågor

Symtomen på smittsamma sjukdomar kan variera mycket och vissa sjukdomar kan vara symtomfria. Därför ska alla onormala förhållanden i djurpopulationen anmälas till veterinären.

Anmäl om du märker:

 • symtom hos djur som avviker från det normala
 • väsentliga förändringar i djurens beteende,
 • väsentliga förändringar i djurens produktivitet
 • oförklarlig dödlighet
 • många sjuka eller döda djur åt gången.

Anmäl omedelbart till kommunalveterinären om din misstanke.

Var redo att uppge

 • djurhållningsplatsens eller fyndets läge
 • kontaktuppgifter till husdjurens ägare
 • antal djur som uppvisar symptom eller antalet döda djur
 • symtomen
 • om andra djur har kommit i kontakt med sjuka eller döda djur
 • om några symtom har observerats hos dessa djur.

Kommunalveterinären undersöker djuren och tar nödvändiga prover. Kontaktuppgifterna för kommunalveterinärer finns på kommunernas webbsidor. Kommunalveterinären meddelar om misstanke om sjukdom till regionförvaltningsverket, som vidtar åtgärder för att utreda en eventuell epidemi.

Du är eventuellt intresserad av