Diskret utsmyckat gult flervåningshus med plåttak.
Bild: Aura Sainio 2022

Fastighetsförmedlingar

Regionförvaltningsverket för ett register över fastighetsförmedlare och förmedlare av hyreslägenheter och hyreslokaler. Registret är offentligt och var och en har rätt att få del av uppgifter som finns där. 

Du kan kontrollera uppgifterna som är antecknade i registret eller fråga efter dem hos regionförvaltningsverket. Ett intyg över uppgifter som är antecknade i registret är avgiftsbelagt. 

Registret över förmedlingsrörelser innehåller personuppgifter. För att skydda personuppgifterna publicerar regionförvaltningsverket inte registeruppgifterna via elektronisk förbindelse för allmänheten. Uppgifter ur registret över förmedlingsrörelser kan begäras hos regionförvaltningsverkets kundservice. Till exempel via blanketten Fråga RFV:s kundservice.

Regionförvaltningsverkets kundservice 

Dessutom övervakar vi att förmedlingsrörelserna i sin verksamhet följer lagen och god förmedlingssed. Om du misstänker att en fastighetsförmedlingsrörelse har agerat i strid med lagen eller god förmedlingssed kan du anmäla det till oss på regionförvaltningsverket.