Diskret utsmyckat gult flervåningshus med plåttak.
Bild: Aura Sainio 2022

Fastighetsförmedlingar

Vi för ett register över fastighetsförmedlare och förmedlare av hyreslägenheter och hyreslokaler. Registret är offentligt men du kan också be uppgifter om registerinnehållet och utdrag ur registret av oss. 

Dessutom övervakar vi att förmedlingsrörelserna i sin verksamhet följer lagen och god förmedlingssed. Om du misstänker att en fastighetsförmedlingsrörelse har agerat i strid med lagen eller god förmedlingssed kan du anmäla det till oss på regionförvaltningsverket. 

Vår informationstjänst