Uppsökande ungdomsarbete

Uppsökande ungdomsarbetet är ett specifikt ungdomsarbete som har som mål att vara närvarande bland de unga och ge dem möjlighet till en trygg och förtrolig vuxenkontakt. Uppsökande ungdomsarbetet söker tillsammans med den unga lösningar på problem och frågor som den unga har och hjälper den unga att få de tjänster som han eller hon behöver.

Syftet är att hjälpa unga under 29 år att få tillgång till sådana tjänster och sådant stöd, som främjar deras uppväxt, självständighetsprocess, deltagande i samhällslivet och livshantering. De unga ges också hjälp med att söka sig till utbildning och finna arbete. Uppsökande ungdomsarbetet hjälper sådana unga som frivilligt vill delta i denna verksamhet.   

Vi beviljar statsunderstöd för uppsökande ungdomsarbete. Understöd beviljas för löneutgifter för uppsökande ungdomsarbetare. Syftet med understödet är att minska utslagningen bland unga – varje ung person stannar på utbildningsvägen, ungdomsarbetslösheten minskar och de ungas delaktighet ökar.

Statsunderstöd

Vi producerar information om uppsökande ungdomsarbetet

Vi utarbetar rapporter och statistik som hänför sig till uppsökande ungdomsarbetet. Vi har sammanfört materialet på vår webbplats www.nuorisotilastot.fi På webbplatsen finner du information till exempel om det hur många unga som bedöms befinna sig utanför utbildning och arbetslivet, hurdana uppsökande ungdomsarbetets klienter är på olika håll i Finland och till hurdana tjänster de har styrts. Informationen har visualiserats med hjälp av figurer, grafer och tabeller.  

Nuorisotilastot.fi

Regional koordination av uppsökande ungdomsarbetet

I Finland finns regionala koordinatorer av uppsökande ungdomsarbetet som stöder de uppsökande ungdomsarbetarna inom sitt område. Den regionala koordinatorn bygger upp ett samarbetsnätverk som utvecklar uppsökande ungdomsarbetet inom sitt område. De regionala koordinatorerna idkar också ett intimt samarbete med regionförvaltningsverket och den nationella koordinatorn av det regionala arbetet.

Regionala koordinatorer av uppsökande ungdomsarbetet (på finska)

Mer information

[email protected]

RFV i Södra Finland:

Kati Myyryläinen, överinspektör, tfn 0295 016 446
Kaija Blom, överinspektör, tfn 0295 016 265

RFV i Östra Finland:

Kirsi Kohonen, överinspektör för ungdomsväsendet, tfn 0295 016 514

RFV i Lappland:

Marja Hanni, överinspektör för ungdomsväsendet, tfn 0295 017 393

RFV i Sydvästra Finland:

Niclas Risku, överinspektör för ungdomsväsendet, tfn 0295 018 051

RFV i Västra och Inre Finland:

Annika Palola, överinspektör för ungdomsväsendet, tfn 0295 018 817
Päivi Pienmäki-Jylhä, överinspektör för ungdomsväsendet, tfn 0295 018 819

RFV i Norra Finland:

Kirsi-Marja Stewart, överinspektör för ungdomsväsendet, tfn 0295 017 652

Kontaktperson i systemet PAR:

Tuulikki Nieminen, planerare, [email protected]

Kontaktperson på undervisnings- och kulturministeriet:

Merja Hilpinen, specialsakkunnig, tfn 02953 30418, [email protected]