Nordic Libraries Annual

Nordic Libraries Annual är en årlig internationell konferens om aktuella teman inom allmänna bibliotek och biblioteksutveckling.

Nordic Libraries Annual ordnades 2-3.11.2021 i Helsingfors. Temat för NLA 2022 vat läskunnighet, bibliotek och det civila samhället. Tack till alla deltagare!

Biblioteken stöder läskunnighet under hela människans livscykel. Läskunnighet är kontinuerligt, livslångt lärande och utövande av läskunnigheten, utan att glömma glädjen att läsa. Läsning och läskunnighet har särskilda konsekvenser för välbefinnandet. Tillsammans främjar delaktighet i kultur och samhälle, skapar säkerhet och stärker demokratin. 

Under konferensen diskuteras hur läsningen har förändrats. Vilka är utmaningarna i fråga om läskunnighet och läshobby till exempel bland unga? Och är biblioteken fortfarande viktiga stöttepelare för läskunnighet

Conference website