Nordic Libraries Annual

Nordic Libraries Annual är en årlig internationell konferens om aktuella teman inom allmänna bibliotek och biblioteksutveckling.

Nordic Libraries Annual 2023 ordnas 2.11.2023 online. Under webbkonferensen tar vi fasta på den självständiga användningen av bibliotek.

Vad händer då besökarna har frihet att avgöra hur och när de använder bibliotekens tjänster? Självständig biblioteksanvändning betyder delaktighet, gemenskap och ägande av utrymme, men också ömsesidigt tillåtande och förtroende. Den förutsätter praktiska lösningar, trygghet och tolerans samt personalens och användarnas anpassning. Biblioteksanvändarnas egen aktivitet och egna intiativ kan också inverka på personalens yrkesmässiga identitet.  

Vad allt kan meröppna bibliotek erbjuda användarna? Vad betyder friheten för självförverkligande och var går gränsen? Vad tillåter och möjliggör biblioteksrummet för den självständiga användningen tillsammans med andra? Vilka intressanta exempel finns på bibliotek i Norden? 

Konferensen anknyter till en utredning om meröppna bibliotek i Finland, som publicerades i juni. Rapporten finns tillgänglig på finska, svenska och i en förkortad version på engelska.

Nordic Libraries Annual är en internationell konferens och därför är informationen på webbsidan på engelska.

Conference website