Nordic Libraries Annual

Nordic Libraries Annual är en årlig internationell konferens om aktuella teman inom allmänna bibliotek och biblioteksutveckling.

Nordic Libraries Annual 2021 ordnades på webben 3-4.11.2021. Fokus låg på bibliotek och demokrati.

Conference website