Säkerheten i studiemiljöer och småbarnspedagogiska miljöer

Lagstiftningen om utbildning och småbarnspedagogik slår fast att miljön för studier och småbarnspedagogik måste vara trygg. Bestämmelser som reglerar säkerheten i skolor, läroanstalter och daghem finns dessutom i annan lagstiftning, till exempel i arbetarskyddslagen. 

På Utbildningsstyrelsens webbsidor finns praktiska anvisningar för säkerhetsplaneringen och -ledningen. Anvisningarna är riktade till

 • dem som ordnar och tillhandahåller småbarnspedagogik, undervisning och utbildning
 • daghemsföreståndare och rektorer
 • dem som äger och underhåller daghemsbyggnader. 

Säkerhetsnätverk

Regionförvaltningsverket samlar regionala säkerhetsnätverk för uppväxt- och lärmiljöer. Säkerhetsnätverken främjar säkerheten och välbefinnandet inom 

 • småbarnspedagogik
 • förskoleundervisning och grundläggande utbildning
 • läroanstalter på andra stadiet. 

Dessa säkerhetsnätverk främjar mångsektoriellt samarbete och förmedlar god praxis och aktuella information. De upprätthåller utbildningsanordnarnas lokala, regionala och nationella lägesmedvetenhet om säkerhetsläget i uppväxt- och lärmiljöer. Dessutom stöder de beredskapen och beredskapsplaneringen. De är till stöd vid analyseringen av information och fenomen och vid planeringen av åtgärderna i olika regioner.

Mer information om säkerhetsnätverket i din region

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

 • Satu Kilpinen, överinspektör, tfn 0295 016 194

Regionförvaltningsverket i Östra Finland

 • Johanna Albert, överinspektör för undervisningsväsendet, tfn 0295 016 889

Regionförvaltningsverket i Lappland

 • Kaisa Post, direktör, tfn 0295 017 355

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

 • Ville Kouki, överinspektör för undervisningsväsendet, tfn 0295 018 390

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

 • Landskapen i Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten: Thomas Sundell, jurist, tfn 0295 018 620
 • Landskapet Nylands och Egentliga Finlands svenskspråkiga nätverk: Michael Mäkelä, överinspektör för bildningsväsendet, tfn 0295 018 616

Regionförvaltningsverket i Norra Finland

 • Veijo Kosola, direktör, tfn 0295 017 570
 • Jyri Ulvinen, överinspektör för undervisningsväsendet, tfn 0295 017 525

Länkar till lagar