Tillstånd för medling i familjefrågor

Medlare i familjeärenden ger på begäran hjälp och stöd när det uppstår konflikter i familjen.

Välfärdsområdet ansvarar för att ordna medling i familjeärenden. Medlingen kan också skötas av sådana samfund, sammanslutningar och stiftelser samt av personer som har fått tillstånd till sådan verksamhet av regionförvaltningsverket.

Länkar till lagar

Du är eventuellt intresserad av

Institutet för hälsa och välfärd

Medling i familjefrågor (på finska)